Tutkimustieto käyttöön

Julkaistu 16.5.2019

Luotettavan tutkimustiedon käyttö niiden potilaiden hoidossa, joiden sairauksista tutkimusnäyttöä on olemassa, lisää hoidon vaikuttavuutta. Samalla se kartuttaa kliinikon osaamista, joka on hyvän hoidon perusta. Hoitopäätöstä yhdessä potilaan kanssa tekevä lääkäri tuntee päätöksen tieteelliset perusteet ja pystyy sovittamaan tiedon potilaan tilanteeseen kokonaisvaltaisesti.

Tutkimustieto käyttöön-verkkokurssilla tutustutaan siihen, kuinka tutkimuksia luetaan, kun tuloksia halutaan soveltaa potilaan hoitoon.

Kurssin aiheita ovat näyttöön perustuvan lääketieteen käytännön perusteet ja PICOt-tutkimuskysymyksen käyttö. Verkkokoulutuksessa käydään läpi, miten arvioida kriittisesti hoitomenetelmien ja hoitoketjujen vaikuttavuustutkimuksia sekä systemaattisia katsauksia. Lopuksi tutustutaan hoitosuosituksien laatimisperusteisiin ja suositusten luotettavuuden arviointiin.

Verkkokurssin suoritettua osallistuja tuntee tutkimustiedon kriittisen arvioinnin periaatteet. Kurssin kohderyhmänä ovat lääkärit, tutkijat ja lääketieteen opiskelijat. Kurssi soveltuu myös hoitohenkilökunnalle.

Tekijät

Dosentti, LKT Antti Malmivaara toimii ylilääkärinä THL:ssä.

Dosentti, LT Jorma Komulainen toimii Käypä hoito-päätoimittajana Suomalaisessa Lääkäriseurassa Duodecimissa ja Cochrane Finland keskuksen johtajana.

Emeritaprof, LKT, M.Sc. Marjukka Mäkelä toimii professorina Kööpenhaminan yliopistossa.

LT Raija Sipilä toimii Käypä hoito-toimituspäällikkönä Suomalaisessa Lääkäriseurassa Duodecimissa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

60 minuuttia

Kohderyhmä

lääkärit, lääketieteen opiskelijat, tutkijat ja hoitohenkilökunta

Arviot

/ 4 arviota