Sosiaali- ja terveydenhuollossa käsitellään tietoa, jonka luottamuksellisuuteen ja eheyteen tulee kiinnittää huomiota. Esihenkilön tehtävänä on huolehtia työntekijöiden tietoturvakoulutuksesta ja ohjeiden ajantasaisuudesta. Esihenkilöiden ja johdon sitoutuminen tietoturvaperiaatteisiin vaikuttaa suoraan henkilöstön sitoutumiseen.

Kurssilla perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon tietoturvallisuuteen johdon ja esihenkilöiden näkökulmasta. Kurssin jälkeen ymmärrät tietoturvallisen toiminnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Ymmärrät myös keskeisen roolisi esihenkilönä tietoturvakulttuurin rakentamisessa ja henkilöstön sitoutumisen edistämisessä.

Kurssi on tehty osana Huoltovarmuuskeskuksen Kyber-Terveys-hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on SOTE-sektorin organisaatioiden henkilöstön kyberturvallisuusosaamisen kehittäminen.

Tekijät

Tietoturvasuunnittelija Jenni Siermala, Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri.

Pekka Vepsäläinen, tietoturva-asiantuntija, Tikkasec Oy.

Heini Radi, verkko-oppimisen asiantuntija, Kustannus Oy Duodecim.

Materiaalin tuottamisessa on ollut mukana Kyber-Terveys-hankkeen työryhmä.