Riskienhallinta on perusta asianmukaiselle tietoturvan ja tietosuojan toteuttamiselle. Tietoturvariskit voivat vaarantaa potilasturvallisuuden terveydenhuollon eri toiminnoissa. Sen vuoksi onkin tarpeen ymmärtää tietoturvariskien hallinnan merkitys terveydenhuollon eri tehtävissä toimiessa. Riskilähtöistä ajattelua tarvitaan kaikessa potilastietojen käsittelyyn liittyvissä tilanteissa.

Tällä kurssilla käymme läpi riskienhallinnan perusteita ja avaamme käytännönläheisten esimerkkien avulla tietoturvariskien merkitystä terveydenhuollossa. Perehdymme riskienhallinnan prosessiin ja sen soveltamiseen käytännössä. Kurssin jälkeen ymmärrät, miksi riskilähtöinen ajattelu on tärkeää omassa työssäsi. Ymmärrät mikä on oman roolisi ja panoksesi merkitys tietoturvariskien hallintaan. Pystyt myös helpommin perustelemaan tietoturvaan liittyviä panostuksia.

Tekijät

Pekka Vepsäläinen, tietoturva-asiantuntija, Tikkasec Oy

Petri Tolonen, tietoturva-asiantuntija, Tolonen & Ojanen Oy

Oona Kataja, verkko-oppimisen asiantuntija, Kustannus Oy Duodecim

Heini Radi, verkko-oppimisen asiantuntija, Kustannus Oy Duodecim