Työkyvyttömyysetuudet – hyvän lausunnon periaatteet

Tulossa

Työkykyyn liittyviä etuuksia haettaessa hyvin laadittu lausunto on osa potilaan hyvää hoitoa. Lisäksi laadukas lausunto helpottaa asiantuntijalääkärin arviointityötä ja mahdollistaa potilaan oikeusturvan toteutumisen.

Tulossa kesäkuussa.

Tällä kurssilla opit mitä tietoja hyvin laaditusta lausunnosta tulee löytyä. Lisäksi kurssilla kerrataan Kelan työkyvyttömyysetuuksien perusperiaatteet.

Kurssi on osa Toimintakyvyn arviointi ja lausuntojen laatiminen -koulutuskokonaisuutta.

Tekijät

Yleislääketieteen erikoislääkäri Marjut Frantsi-Lankia, toimii asiantuntijalääkärinä Kelan vakuutuslääketieteellisessä yksikössä.

Fysiatrian erikoislääkäri Sofia Maleike-Ruohola, toimii ylilääkärinä Kelan läntisessä vakuutuspiirissä.

Työterveyshuollon erikoislääkäri Johanna Repo, toimii vastaavana asiantuntijalääkärinä Kelan vakuutuslääketieteellisessä yksikössä.

Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Kirsi Vainiemi, toimii ryhmäpäällikkönä Kelan vakuutuslääketieteellisessä yksikössä.

Tulossa

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

25 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit ja lääketieteen opiskelijat

Arviot

Sisältöä ei ole arvioitu.