Toimintakyky kertoo henkilön kyvystä selviytyä päivittäiseen elämäänsä liittyvistä vaatimuksista. Oikein toteutettu toimintakyvyn arviointi turvaa potilaan etuusoikeuksia ja hyvää hoitoa. Huolellinen arviointi on hyvän lausunnon edellytys.

Tällä kurssilla opit arvioimaan potilaan toimintakykyä vastaanotolla. Arviointia pääset harjoittelemaan yhdessä kurssin videoilla esiintyvien lääkäreiden kanssa.

Kurssi on osa Toimintakyvyn arviointi ja lausuntojen laatiminen -koulutuskokonaisuutta.

Tekijät

Yleislääketieteen erikoislääkäri Marjut Frantsi-Lankia, toimii asiantuntijalääkärinä Kelan vakuutuslääketieteellisessä yksikössä.

Fysiatrian erikoislääkäri Sofia Maleike-Ruohola, toimii ylilääkärinä Kelan läntisessä vakuutuspiirissä.

Työterveyshuollon erikoislääkäri Johanna Repo, toimii vastaavana asiantuntijalääkärinä Kelan vakuutuslääketieteellisessä yksikössä.

Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Kirsi Vainiemi, toimii ryhmäpäällikkönä Kelan vakuutuslääketieteellisessä yksikössä.