Antibioottiresistenssi

Tulossa

Mikrobilääkkeet ovat mahdollistaneet modernin lääketieteen kehityksen, mutta bakteerien muuttuminen vastustuskykyisiksi uhkaa ihmisten terveyttä kaikkialla maailmassa.

Tällä kurssilla opit miten antibioottiresistenssi syntyy, miten resistentit bakteerit tunnistetaan ja miten resistenssiä voidaan torjua. Kurssin suoritettuasi tiedät, miten antibioottien järkevällä käytöllä voidaan vähentää resistenssin haittoja. Lisäksi ymmärrät, mikä resistenssin merkitys on hoidon ja potilaan arkielämän kannalta.

Tekijät

Infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila toimii osastonylilääkärinä HYKS Tulehduskeskuksessa.

Infektiolääkäri Mari Kanerva toimii osastonylilääkärinä HYKS Tulehduskeskuksessa.

Lasten infektiolääkäri Satu Kekomäki työskentelee Lastenklinikalla.

Tulossa

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

30-40 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit ja hoitohenkilökunta, soveltuu osittain myös apteekkihenkilökunnalle, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon alan laitosten johtajille ja terveydenhoitoalan opiskelijoille.

Arviot

Sisältöä ei ole arvioitu.