Tavanomaiset varotoimet infektioiden torjunnassa

Julkaistu 8.3.2019

Tavanomaisia varotoimia noudattamalla voidaan katkaista tartuntatiet ja lyhentää hoidon kestoa, vähentää inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia kustannuksia.

Kurssilla käydään läpi tavanomaiset varotoimet eli käsihygienia, suojainten käyttö, työtavat sekä pisto- ja viiltovahinkojen torjunta. Kurssi sisältää käytännönläheiset ja yksityiskohtaiset ohjeet tavanomaisten varotoimien noudattamisesta kaikessa työskentelyssä riippumatta siitä, onko potilaalla infektio tai ei.

Tekijät

Osastonhoitaja Irma Meriö-Hietaniemi, toimii HUS:n Infektioiden torjuntayksikössä.

Hygieniakoordinaattori Jaana Palosara, toimii Kymsote:n Tartuntataudit ja infektioiden torjunta -yksikössä.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

45 minuuttia

Kohderyhmä

Hoitajat, lääkärit ja muu terveydenhuollon henkilöstö

Arviot

/ 3985 arviota
Infektioiden torjuntakeinoja ei voi koskaan kerrata liikaa!
Selkeät ohjeet.
Sain kurssilta ainakin 5 päivitystä nykyisiin työskentelytapoihini.