Tunnistatko vajaaravitsemuksen?

Julkaistu 27.3.2020 • Päivitetty 11.9.2023

Vajaaravitsemus vaikuttaa laajasti potilaan vointiin ja toimintakykyyn. Se heikentää elämänlaatua ja lisää potilaiden sairastavuutta, hoidon tarvetta ja kuolleisuutta

Tällä kurssilla opit, mitä vajaaravitsemuksella tarkoitetaan ja mitä se merkitsee potilaan ja hänen hoitonsa kannalta. Kurssin suoritettuasi ymmärrät, miten vajaaravitsemus syntyy sekä tunnet vajaaravitsemuksen merkityksen potilaan, sairaanhoidon ja yhteiskunnan kannalta.

Tekijät

Geriatrian tenure track -professori Esa Jämsen, Tampereen yliopisto ja Tays

Johtava ravitsemusterapeutti Pia Nikander, HUS

Ravitsemusterapeutti Karoliina Salminen, Vantaan kaupunki

Johtava ravitsemusterapeutti Ulla Siljamäki-Ojansuu, Tays

Ravitsemusterapeutti Saila Tevaniemi, HUS

FT, ravitsemusterapeutti Jetta Tuokkola, Uusi lastensairaala

Ravitsemusterapeutti Hanna Viitala, Tays

YTM, verkko-oppimisen asiantuntija Hanna Turunen, Kustannus Oy Duodecim

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

30 minuuttia

Kohderyhmä

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitohenkilökunta, hoiva- ja pitkäaikaishoidon henkilökuntat, puheterapeutit, toimintaterapeutit ja fysioterapeutit, alojen opiskelijat.

Arviot

/ 5097 arviota
Tuli kerrattua ja opittua uutta sekä palautettua muistiin tärkeitä asioita. Voin todella hyvin hyödyntää saamaani tietoa käytännön vanhustyössä.
Hyvä muistutus kuinka laajasti vajaaravitsemus vaikuttaa. Huomioin tarkemmin potilaan ravitsemustilannetta.
Tämän jälkeen osaan kiinnittää enemmän huomioita mahdolliseen vajaaravitsemukseen.
Helpottaa potilaan ohjaamista vajaaravitsemuksen hoidossa, koska asiat oli esitetty niin selkeästi ja ytimekkäästi.