Vajaaravitsemus

Tulossa

Vajaaravitsemuksen ehkäisy on helpompaa kuin sen hoito. Siksi vajaaravitsemuksen riskin tunnistaminen on olennainen osa potilaan hyvää hoitoa ja potilasturvallisuutta. 

Tällä kurssilla opit, mitä vajaaravitsemuksella tarkoitetaan ja mitä se merkitsee potilaan ja hänen hoitonsa kannalta. Kurssin suoritettuasi ymmärrät, miten vajaaravitsemus syntyy sekä tunnet vajaaravitsemuksen merkityksen potilaan, sairaanhoidon ja yhteiskunnan kannalta. Osaat tunnistaa vajaaravitsemuksen riskissä olevat potilaat ja valita kullekin potilaalle sopivat keinot, joilla vajaaravitsemuksen syntymistä voidaan ehkäistä.

Kurssi koostuu kolmesta osiosta:

1. Mitä vajaaravitsemus on?

2. Ravitsemushoito

a) osastopotilaan ravitsemushoito

b) avohoito-/poliklinikkapotilaan ravitsemushoito

3. Potilasesimerkit ja eri potilasryhmiin liittyvä teoria.

Tekijät

Geriatrian professori Esa Jämsen, Tampereen yliopisto ja Tays

Johtava ravitsemusterapeutti Pia Nikander, HUS

Ravitsemusterapeutti Karoliina Salminen, Vantaan kaupunki

Johtava ravitsemusterapeutti Ulla Siljamäki-Ojansuu, Tays

Ravitsemusterapeutti Saila Tevaniemi, HUS

FT, ravitsemusterapeutti Jetta Tuokkola, Uusi lastensairaala

Ravitsemusterapeutti Hanna Viitala, Tays

Tulossa

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

90 minuuttia

Kohderyhmä

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitohenkilökunta, hoiva- ja pitkäaikaishoidon henkilökunta, lääketieteen opiskelijat, puheterapeutit, toimintaterapeutit ja fysioterapeutit.

Arviot

Sisältöä ei ole arvioitu.