Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy on helpompaa kuin sen hoito. Siksi vajaaravitsemuksen riskin tunnistaminen on olennainen osa potilaan hyvää hoitoa ja potilasturvallisuutta.

Kurssilla käsitellään keinoja, joilla vajaaravitsemuksen riskissä olevan potilaan ravitsemustilaa voidaan parantaa moniammatillisesti.

Kurssilla opit, milloin tehdään vajaaravitsemusriskin seulonta ja mitä asioita ravitsemustilan arvioinnissa tulee huomioida. Kurssin jälkeen tunnet keinoja, joilla vajaaravitsemusta voidaan ehkäistä ja ravitsemustilaa parantaa. Lisäksi tiedät, missä tilanteissa on tarpeen konsultoida ravitsemusterapeuttia.

Tekijät

Geriatrian tenure track -professori Esa Jämsen, Tampereen yliopisto ja Tays

Johtava ravitsemusterapeutti Pia Nikander, HUS

Ravitsemusterapeutti Karoliina Salminen, Vantaan kaupunki

Johtava ravitsemusterapeutti Ulla Siljamäki-Ojansuu, Tays

Ravitsemusterapeutti Saila Tevaniemi, HUS

FT, ravitsemusterapeutti Jetta Tuokkola, Uusi lastensairaala

Ravitsemusterapeutti Hanna Viitala, Tays

YTM, verkko-oppimisen asiantuntija Hanna Turunen, Kustannus Oy Duodecim