Johdon ja esimiesten tietoturvakoulutus

Julkaistu 15.4.2019

Sosiaali- ja terveydenhuollossa käsitellään tietoa, jonka luottamuksellisuuteen ja eheyteen tulee kiinnittää huomiota. Esimiehen tehtävänä on huolehtia työntekijöiden tietoturvakoulutuksesta ja ohjeiden ajantasaisuudesta. Esimiesten ja johdon sitoutuminen tietoturvaperiaatteisiin vaikuttaa suoraan henkilöstön sitoutumiseen.

Kurssilla perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon tietoturvallisuuteen johdon ja esimiesten näkökulmasta. Kurssin jälkeen ymmärrät tietoturvallisen toiminnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Ymmärrät myös keskeisen roolisi esimiehenä tietoturvakulttuurin rakentamisessa ja henkilöstön sitoutumisen edistämisessä.

Kurssi on tehty osana Huoltovarmuuskeskuksen Kyber-Terveys-hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on SOTE-sektorin organisaatioiden henkilöstön kyberturvallisuusosaamisen kehittäminen.

Tekijät

Tietoturvasuunnittelija Jenni Siermala, Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri.

Heini Radi, verkko-oppimisen asiantuntija, Kustannus Oy Duodecim.

Materiaalin tuottamisessa on ollut mukana Kyber-Terveys-hankkeen työryhmä.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

30 minuuttia

Kohderyhmä

Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen ja kehittämiseen osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset

Arviot

/ 672 arviota
Hyvä kertauskurssi tietoturvallisuuteen. Hyviä kysymyksiä ja esimerkkejä.
Kannattaa tehdä tämä kurssi, se motivoi ja herättää ajattelemaan asian tärkeyttä.
Erittäin hyvää perustietoa käytännössä hyödynnettäväksi.
Selkeä ja käytännönläheisiä esimerkkejä sisältävä kurssi, joka kannattaa suorittaa.