Gynekologisen laparoskopian leikkaustyypit ja komplikaatiot

Julkaistu 22.2.2012 • Päivitetty 15.6.2022

Gynekologisessa kirurgiassa on hyvä hallita erilaiset tyyppileikkaukset ja oppia tunnistamaan ja välttämään mahdolliset komplikaatiot.

Kurssin avulla voit tutustua erilaisiin gynekologisiin laparoskooppisesti toteutettuihin tyyppileikkauksiin. Videoilla esitellään myös harjoittelutekniikoita ja mahdollisia leikkauksen yhteydessä ilmeneviä komplikaatioita.

Tämä kurssi on osa Gynekologisen laparoskopian perusteet -koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu kolmesta verkkokurssista, jotka suositellaan käymään seuraavassa järjestyksessä: Gynekologisen laparoskopian ABC, Gynekologisen laparoskopian menetelmät ja -leikkausvaiheet ja Gynekologisen laparoskopian leikkaustyypit ja komplikaatiot.

Tekijät

LT, Pia Suvitie on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii apulaisylilääkärinä Tyksin naistenklinikan gynekologisen hoidon vastuualueella.

LL, Marja-Liisa Eloranta on naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen onkologian erikoislääkäri ja toimii gynekologisesta leikkaustoiminnasta vastaavana osastonylilääkärinä sairaala Novassa Jyväskylässä.

LT, Nina Mattsson on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii Lääkärikeskus Aavassa.

LT, Ewa Jokinen toimii osastonlääkärinä ja koulutuslääkärinä HUS Naistenklinikan gynekologisella leikkausosastolla.

LT, Riitta Koivisto-Korander on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri sekä gynekologinen onkologi ja toimii osastonlääkärinä HYKS:n Naistenklinikan gynekologisella leikkausosastolla.

LL, Henri Leminen on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii osastonlääkärinä HUS Naistenklinikalla, leikkaustoiminnan linjalla.

LL, Eija Lampela on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii vs. ylilääkärinä Lapin keskussairaalan naistentautien ja synnytysten yksikössä.

LT, Riikka Niemi on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii vastuualuejohtajana TAYS:n Naistentautien ja synnytysten vastuualueella.

LT, Jaana Männistö on naistentautien, synnytysten ja gynekologisen onkologian erikoislääkäri ja toimii erikoislääkärinä OYS:n gynekologisen onkologian yksikössä.

LKT, dosentti Päivi Härkki on naistentautien, synnytysten ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri ja toimii HYKS:n Naistenklinikan gynekologisella leikkausosastolla.

LT, Jyrki Jalkanen on naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen sädehoidon erikoislääkäri ja toimii ylilääkärinä KSSHP:n synnytysten ja naistentautien yksikössä.

LT, dosentti Jari Sjöberg on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii ylilääkärinä ja linjajohtajana HYKS:n naistentautien leikkaustoimintalinjalla.

LL, Marjaleena Setälä on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii ylilääkärinä Päijät-Hämeen keskussairaalan synnytys- ja naistentautien osastolla.

LL Jaana Fraser on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii naistentautien ja synnytysten ylilääkärinä Pohjois-Karjalan keskussairaalassa (Siun sote).

LKT Juha Mäkinen on naistentautien ja synnytysten sekä Gynekologisen endoskopian/urogynekologian erikoislääkäri ja toimi ylilääkärinä TYKS:n naistenklinikalla vuoden 2017 loppuun ja toimii nyt Turun yliopiston synnytys- ja naistentautiopin emeritusprofessorina.

KM Heini Radi, toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Oppiportissa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

130 minuuttia

Kohderyhmä

Naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuneet ja erikoistuvat lääkärit

Erikoistumispisteet

Kurssi on osa Gynekologisen laparoskopian perusteet -koulutuskokonaisuutta, jonka Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on hyväksynyt teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti: Päätös HY19/029, alat (tuntimäärä): Naistentaudit ja synnytykset (6), Yleiskirurgia (6), Kirurgia / runkokoulutus (6).

Arviot

/ 105 arviota
Kurssissa yhdistetty hyvin anatomiaa, teoriaa ja videoita oikeista tapauksista.
Kattava ja tiivis tietopaketti perusteista!
Perusteet tiiviisti koottuna, näihin on helppo palata uudestaan ja kerrata.