Gynekologinen kirurgia on nykyään suurelta osin tähystyskirurgiaa, jossa oppimiskäyrä on avokirurgiaa pidempi. Näin ollen leikkaussalin ulkopuolinen koulutus on tullut erittäin tarpeelliseksi.

Kirurgian opetus on perinteisesti tapahtunut työskentelemällä leikkaussalissa seniorilääkärin kanssa. Viime vuosina erikoistumisen aikaiset leikkausmäärät ja paikoitellen myös leikkaussalijaksot ovat vähentyneet. Sen vuoksi leikkaussalin ulkopuoliset simulaattoriharjoitukset ja verkkokurssit ovat tärkeä osa leikkauskoulutusta.

Kurssin jälkeen tunnet perusasiat lantion alueen kirurgisesta anatomiasta sekä leikkausvälineistöstä.

Tämä kurssi on osa Gynekologisen laparoskopian perusteet -koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu kolmesta verkkokurssista, jotka suositellaan käymään seuraavassa järjestyksessä: Gynekologisen laparoskopian ABC, Gynekologisen laparoskopian menetelmät ja -leikkausvaiheet ja Gynekologisen laparoskopian leikkaustyypit ja komplikaatiot.

Tekijät

LL, Eija Lampela on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii vs. ylilääkärinä Lapin keskussairaalan naistentautien ja synnytysten yksikössä.

LT, Riikka Niemi on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii vastuualuejohtajana TAYS:n Naistentautien ja synnytysten vastuualueella.

LT, Jaana Männistö on naistentautien, synnytysten ja gynekologisen onkologian erikoislääkäri ja toimii erikoislääkärinä OYS:n gynekologisen onkologian yksikössä.

LT, Ewa Jokinen toimii osastonlääkärinä ja koulutuslääkärinä HUS Naistenklinikan gynekologisella leikkausosastolla.

LT, Pia Suvitie on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii apulaisylilääkärinä Tyksin naistenklinikan gynekologisen hoidon vastuualueella.

LT, Riitta Koivisto-Korander on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri sekä gynekologinen onkologi ja toimii osastonlääkärinä HYKS:n Naistenklinikan gynekologisella leikkausosastolla.

LL, Marja-Liisa Eloranta on naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen onkologian erikoislääkäri ja toimii gynekologisesta leikkaustoiminnasta vastaavana osastonylilääkärinä sairaala Novassa Jyväskylässä.

LL, Henri Leminen on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii osastonlääkärinä HUS Naistenklinikalla, leikkaustoiminnan linjalla.

LT, Nina Mattsson on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii Lääkärikeskus Aavassa.

LKT, dosentti Päivi Härkki on naistentautien, synnytysten ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri ja toimii HYKS:n Naistenklinikan gynekologisella leikkausosastolla.

LT, Jyrki Jalkanen on naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen sädehoidon erikoislääkäri ja toimii ylilääkärinä KSSHP:n synnytysten ja naistentautien yksikössä.

LT, dosentti Jari Sjöberg on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii ylilääkärinä ja linjajohtajana HYKS:n naistentautien leikkaustoimintalinjalla.

LL, Marjaleena Setälä on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii ylilääkärinä Päijät-Hämeen keskussairaalan synnytys- ja naistentautien osastolla.

LL Jaana Fraser on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii naistentautien ja synnytysten ylilääkärinä Pohjois-Karjalan keskussairaalassa (Siun sote).

LKT Juha Mäkinen on naistentautien ja synnytysten sekä Gynekologisen endoskopian/urogynekologian erikoislääkäri ja toimi ylilääkärinä TYKS:n naistenklinikalla vuoden 2017 loppuun ja toimii nyt Turun yliopiston synnytys- ja naistentautiopin emeritusprofessorina.

KM Heini Radi, toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Oppiportissa.