Tavallisten tautien genetiikkaa

Julkaistu 7.11.2018

Potilaiden esittämät periytyvyyteen liittyvät kysymykset ovat yleisiä. Kysymykset voivat liittyä huoleen omasta tai läheisen riskistä sairastua suvussa ilmenevään sairauteen.

Tällä kurssilla käydään läpi tavallisten tautien geenitaustaa. Tavallisten eli monitekijäisten tautien syntyyn vaikuttavat useat eri puolilla perimää olevat geenien mutaatiot tai variantit, elintavat ja ympäristötekijät. Pohdimme miten tätä tietoa voisi käyttää hyväksi potilaiden sairastumisriskin arvioinnissa ja terveyden edistämisessä. Kurssin suoritettuasi osaat vastata usein toistuviin suvun sairastumisriskejä koskeviin kysymyksiin.

Tekijät

Dosentti Helena Kääriäinen on perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri ja toimii tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

LKT Katja Aktan-Collan on yleislääkäri ja psykososiaalisen genetiikan tutkija.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

30 minuuttia

Kohderyhmä

työterveyshuolto, erikoistuvat lääkärit, lääketieteen opiskelijat, gynekologit, terveydenhoitajat ja neuvolan hoitohenkilökunta

Arviot

/ 91 arviota