Genetiikan rooli tautien diagnostiikassa ja ennaltaehkäisyssä korostuu kaiken aikaa. Potilailla on genetiikasta paljon tietoa mutta myös vääriä käsityksiä ja liian optimistisia toiveita. Potilastyössä olisi hyvä erikoisalasta riippumatta hallita perustiedot geeni- ja genomidiagnostiikasta.

Kurssilla käydään läpi genomin tutkimisen perusteita, tautien genetiikkaa ja perintötekijöiden merkitystä terveydenhuollossa ja sairastumista ennakoitaessa. Kurssi tarjoaa teoreettisen tiedon lisäksi käytännön esimerkkejä ja potilastapausharjoituksia genomitutkimuksen alalta. Kurssin suoritettuasi ymmärrät geeni- ja genomitestauksen periaatteet ja osaat arvioida perinnöllisyysneuvonnan tarpeen sekä ohjata potilaan eteenpäin.

Tekijät

Dosentti Helena Kääriäinen on perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri ja toimii tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

LKT Katja Aktan-Collan on lääkäri ja psykososiaalisen genetiikan tutkija.

KM Heini Radi toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.