Potilailla on usein periytyvyyteen liittyviä kysymyksiä. Kysymykset voivat liittyä huoleen omasta riskistä sairastua suvussa ilmenevään sairauteen tai toisaalta riskistä, että potilaan oma sairaus ilmaantuu hänen lapsilleen.

Tällä kurssilla käydään läpi tavallisten tautien geenitaustaa. Tavallisten, eli monitekijäisten tautien syntyyn vaikuttavat useat eri puolilla perimää olevat geenien mutaatiot tai variantit, elintavat ja ympäristötekijät. Pohdimme miten tätä tietoa voisi käyttää hyväksi potilaiden sairastumisriskin arvioinnissa ja terveyden edistämisessä. Kurssin suoritettuasi osaat vastata usein toistuviin suvun sairastumisriskejä koskeviin kysymyksiin.

Tekijät

Dosentti Helena Kääriäinen on perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri ja toimii tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

LKT Katja Aktan-Collan on yleislääkäri ja psykososiaalisen genetiikan tutkija.