Geeni- ja genomitutkimus terveydenhuollossa

Julkaistu 20.12.2017

Genetiikan rooli tautien diagnostiikassa ja ennaltaehkäisyssä korostuu kaiken aikaa. Potilailla on genetiikasta paljon tietoa mutta myös vääriä käsityksiä ja liian optimistisia toiveita. Potilastyössä olisi hyvä erikoisalasta riippumatta hallita perustiedot geeni- ja genomidiagnostiikasta.

Kurssilla käydään läpi genomin tutkimisen perusteita, tautien genetiikkaa ja perintötekijöiden merkitystä terveydenhuollossa ja sairastumista ennakoitaessa. Kurssin suoritettuasi ymmärrät geeni- ja genomitestauksen periaatteet ja osaat arvioida perinnöllisyysneuvonnan tarpeen sekä ohjata potilaan eteenpäin.

Tekijät

Dosentti Helena Kääriäinen on perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri ja toimii tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

LKT Katja Aktan-Collan on yleislääkäri ja psykososiaalisen genetiikan tutkija.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

25 minuuttia

Kohderyhmä

terveyskeskuslääkärit, työterveyshuolto, erikoistuvat lääkärit, lääketieteen opiskelijat, gynekologit, terveydenhoitajat ja neuvolan hoitohenkilökunta

Arviot

/ 291 arviota
Hyvää tietoa geenitesteistä.
Vahva yhteys kliiniseen työhön.