Geeni- ja genomitutkimus terveydenhuollossa

Julkaistu 20.12.2017 • Päivitetty 25.1.2024

Genetiikan rooli tautien diagnostiikassa ja ennaltaehkäisyssä korostuu kaiken aikaa. Potilailla on genetiikasta paljon tietoa mutta myös vääriä käsityksiä ja liian optimistisia toiveita. Potilastyössä olisi hyvä erikoisalasta riippumatta hallita perustiedot geeni- ja genomidiagnostiikasta.

Kurssilla käydään läpi genomin tutkimisen perusteita, tautien genetiikkaa ja perintötekijöiden merkitystä terveydenhuollossa ja sairastumista ennakoitaessa. Kurssi tarjoaa teoreettisen tiedon lisäksi käytännön esimerkkejä ja potilastapausharjoituksia genomitutkimuksen alalta. Kurssin suoritettuasi ymmärrät geeni- ja genomitestauksen periaatteet ja osaat arvioida perinnöllisyysneuvonnan tarpeen sekä ohjata potilaan eteenpäin.

Tekijät

Dosentti Helena Kääriäinen on perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri ja toimii tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

LKT Katja Aktan-Collan on lääkäri ja psykososiaalisen genetiikan tutkija.

KM Heini Radi toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

25 minuuttia

Kohderyhmä

Terveyskeskuslääkärit, työterveyshuolto, erikoistuvat lääkärit, lääketieteen opiskelijat, gynekologit, terveydenhoitajat ja neuvolan hoitohenkilökunta.

Arviot

/ 679 arviota
Hyvää tietoa geenitesteistä.
Vahva yhteys kliiniseen työhön.
Hyvä katsaus genomitiedon hyödyntämisen nykytilanteesta.
Erinomaiset potilastapaukset.
Kannattaa suorittaa, hyvä kurssisisältö.