Laiteturvallisuus

Julkaistu 19.1.2015 • Päivitetty 19.3.2018

Kurssin jälkeen ymmärrät, mitä säädöksiä terveydenhuollon laitteisiin liittyy. Tunnet käyttäjän velvollisuudet tunnistaa laitevaaratilanteet ja ilmoittaa niistä. Tiedät myös, kenelle ilmoitukset pitää tehdä.

Tämä kurssi on osa Oppiportin Potilasturvallisuus–koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu yhdeksästä verkkokurssista ja Potilasturvallisuuden perusteet –verkkokirjasta. Jokainen verkkokurssi käsittelee potilasturvallisuuden kannalta keskeisen aihealueen. Verkkokoulutus on tehty yhteistyössä HUS:n potilasturvallisuuden ohjausryhmän kanssa.

Tekijät

LT Tarja Randell on anestesiologian erikoislääkäri ja toimii HYKS-ATeKin hallinnollisena ylilääkärinä.

Eija Skarp on diplomi-insinööri ja toimii laatupäällikkönä HUS-Kuvantaminen liikelaitoksessa.

Ylifyysikko Mika Kortesniemi toimii HUS-Kuvantaminen liikelaitoksessa.

Tekninen johtaja Mika Päivärinta on diplomi-insinööri ja toimii Lääkintätekniikan vastuualuejohtajana HUS-Kuvantaminen liikelaitoksessa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

20 minuuttia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

Arviot

/ 15223 arviota
Selkeä, nopea ja kattava sisältö aiheesta.
Hyvää tietoa, joskin olisin kaivannut että asioita olisi käsitelty syvemmin
Kurssi oli kattava ja sisälsi paljon uutta tietoa.