Tämä luentokokonaisuus on taltioitu Suomen Kardiologisen seuran kevätkokouksessa Kuopiossa maaliskuussa 2017. Taltioidun session aiheena on sydänsairauksien vaikutus ajoterveyteen. Luentokokonaisuus sisältää kolme kestoltaan 10-17 minuutin mittaista luentoa:

1. Sepelvaltimotautipotilaan ajoterveys. Pekka Porela, kardiologian erikoislääkäri.

2. Vajaatoimintapotilaan ajoterveys. Petri Haataja, kardiologian erikoislääkäri.

3. Rytmihäiriöpotilaan ajoterveys. Juha Hartikainen, professori.

Tekijät

Pekka Porela, kardiologian el, TYKS Sydänkeskus.

Petri Haataja, kardiologian el, TAYS Sydänsairaala.

Juha Hartikainen, professori, KYS-Sydänkeskus.