Tämä luentokokonaisuus on taltioitu Suomen Kardiologisen seuran syyskokouksessa Helsingissä lokakuussa 2016. Taltioidun session aihe on Kliinisen rasituskokeen käyttö sepelvaltimotaudissa ja luennoissa aihetta käsitellään monipuolisesti. Luentokokonaisuus sisältää neljä kestoltaan 20 minuutin mittaista luentoa:

  1. Milloin kliininen rasituskoe on ensisijainen sepelvaltimotaudin diagnostinen tutkimus? Jari Laukkanen, kardiologian erikoislääkäri.
  2. Milloin sepelvaltimoiden TT on ensisijainen sepelvaltimotaudin diagnostinen tutkimus? Heikki Ukkonen, dosentti, kardiologian erikoislääkäri.
  3. Milloin lähetän kajoavan hoidon arvioon rasituskokeen jälkeen? Tuomo Nieminen, professori.
  4. Onko rasitus-EKG:sta hyötyä revaskularisaation jälkeen ja revaskularisaatiota suunnitellessa? Kari Kervinen, dosentti, kardiologian erikoislääkäri.

Luennoitsijat

Kardiologian erikoislääkäri Jari Laukkanen

Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Kari Kervinen

Professori Tuomo Nieminen

Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Heikki Ukkonen