Ihokasvainten tunnistamisen tukemiseksi kehitetty kuvalinko-harjoitus koostuu yleisimpien hyvän- ja pahanlaatuisten ihokasvainten kuvista. Kuvalingossa harjoitellaan ihokasvainten tunnistamista havainto-oppimisen metodeilla (perceptual learning). Havainto-oppimisen metodit perustuvat intuitiivisten tunnistamiskykyjen kehittämiseen. Periaatteena on arvioida runsaasti kuvia, tehdä arviointipäätös nopeasti (rajallinen aika diagnosointiin) ja saada välitöntä palautetta.

Kuvalingossa tehtävänä on tunnistaa havainnon perusteella muutos. Näkyviin tulee diagnoosi ja ihomuutoksista kerrallaan kuusi kuvaa, joista valitaan havainnon perusteella diagnoosia vastaava. Lopuksi näkyviin tulee vierekkäin valittu vastaus ja oikea vastaus. Kuvaryhmiä arpoutuu ratkaistavaksi yhteensä 100. Harjoittelun voi lopettaa halutessaan kesken tai aloittaa 100 ryhmän jälkeen alusta lataamalla sivun uudelleen.

Tekijät

Alexander Salava, LT, FT, Dos. Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri, HUS. Ihotautien kliininen opettaja, Helsingin yliopisto.

Juuso Landgren, järjestelmäarkkitehti, Kustannus Oy Duodecim.

Johanna Tulonen-Tapio, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri, Kustannus Oy Duodecim ja Etelä-Karjalan hyvinvointialue.

Heini Radi, KM, verkko-oppimisen asiantuntija, Kustannus Oy Duodecim.