Lapsille ja aikuisille on omat rokotusohjelmansa. Erityisryhmien rokottaminen tehdään yksilöllisen riskinarvion pohjalta.

Kurssilla käydään läpi eri väestöryhmien rokotuksia. Kurssi sisältää osiot lasten, aikuisten, maahanmuuttajien, matkailijoiden ja lääketieteellisten erityisryhmien rokotuksista. Aikuisten rokotuksissa käsitellään rokotusohjelman lisäksi työperäisiä rokotuksia.

Kurssi on osa Rokotukset-koulutuskokonaisuutta.

Tekijät

Infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila toimii osastonylilääkärinä Meilahden kolmiosairaalassa ja vetää HYKS:n infektioidentorjuntayksikköä.

Lasten infektiosairauksien erikoislääkäri Tea Nieminen toimii HYKS:n Lastenklinikalla.

LT Hanna Nohynek toimii ylilääkärinä ja rokotetutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.