Laadukkaaseen rokottamiseen kuuluu, että jokaisella rokotusten parissa työskentelevällä ja rokotteita käsittelevällä on omaa tehtävää vastaavat ajantasaiset tiedot ja taidot. Rokotustilanteessa rokotteiden oikea käsittely on myös osa työturvallisuutta.

Kurssilla käydään läpi rokottaminen askel askeleelta: kuka saa rokottaa, millaiset rokotustilojen tulee olla, ketä voi rokottaa, miten rokotteita käsitellään ja varastoidaan, mitkä ovat rokotustekniikat ja miten rokotukset kirjataan.

Kurssi on osa Rokotukset-koulutuskokonaisuutta.

Tekijät

Infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila toimii osastonylilääkärinä Meilahden kolmiosairaalassa ja vetää HYKS:n infektioidenntorjuntayksikköä.

Lasten infektiosairauksien erikoislääkäri Tea Nieminen toimii HYKS:n Lastenklinikalla.

LT Hanna Nohynek toimii ylilääkärinä ja rokotetutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.