Terveyden edistäminen -teos esittelee kattavasti, mitä asioita ja toimintoja sekä toimijoita terveyden edistämiseen kuuluu ja mitä keinoja on käytettävissä.

Terveyden edistämisen tavoite on, että ihmiset voivat toteuttaa terveempiä valintoja ja elää heille parasta mahdollista elämää. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat tukea yksilön käyttäytymisen muutosta sekä olla asiantuntijoina tukemassa yhteisöjä ja yksilöitä selviytymään ja käsittelemään terveyshaasteita. Terveyden edistämisellä kehitetään terveyspolitiikkaa, luodaan terveyttä edistäviä ympäristöjä sekä vahvistetaan yhteisön toimintaa ja ihmisten henkilökohtaisia taitoja. Teos kuvaa kattavasti, mitä asioita ja toimintoja sekä toimijoita terveyden edistämiseen kuuluu ja mitä keinoja on käytettävissä.

Terveyden edistäminen on arkista työtä, jota tekevät monet ammattilaiset. Terveyden edistäminen -teoksen kohderyhmiä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijat, erikoistumisvaiheen ammattilaiset ja muut opiskelijat, joiden opinnoissa sivutaan terveysaiheita.

Toimittajat

Kristiina Patja on toteuttanut terveyden edistämistä terveyspolitiikan keinoin ja terveydenhuollossa käytännön työssä sekä tutkinut näitä teemoja. Hänen työtään on ohjannut halu lisätä kansalaisten, päättäjien ja ammattilaisten mahdollisuuksia tehdä terveyttä edistäviä valintoja. Hän työskentelee terveydenhuollon professorina Helsingin yliopistossa.

Pilvikki Absetz on toiminut terveyden edistämisen ja kroonisten sairauksien ehkäisyn parissa kehittäjänä, tutkijana, kouluttajana ja asiantuntijana niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Hänen erityisalaansa ovat käyttäytymisen muutoksen menetelmät sekä näyttöön perustuvien elintapamuutosohjelmien toimeenpano ja levittäminen käytäntöön. Hän työskentelee Tampereen yliopistossa kansanterveystieteen professorina.

Päivi Rautava on lastenlääkäri ja terveydenhuollon erikoislääkäri. Hän on tutkinut erityisesti ehkäisevän terveydenhuollon palveluja ja niiden kehittämistä. Hän on ehkäisevän terveydenhuollon professori Turun yliopistossa ja tutkimusjohtaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissa.

Kirjoittajat

Absetz Pilvikki PsT, prof.

Castaneda Anu PsT, dos.

Dalbom Linda TH Yamk

Furu Heidi LT

Hakulinen Tuovi TtT, dos.

Hankonen Nelli VTT, prof.

Harjumaa Marja FT, dos.

Hemminki Elina LKT, tutkimusprof. emer.

Isomäki Risto YTM

Jallinoja Piia VTT, prof.

Joutsiniemi Anssi TkT, prof.

Jäntti Maija TtM

Järvi Ulla FT

Karlsson Linnea LT, dos.

Katainen Anu VTT, dos.

Katajisto Mette LK

Keski-Rahkonen Anna LT, prof.

Kinnunen Marja VTT

Koivumäki Terhi TtM

Konttinen Hanna VTT, dos.

Korkeila Jyrki LT, prof.

Laisi Jaana LT, LuK

Lallukka Tea FT, prof.

Leino Tuija LT, dos.

Lindfors Pirjo YTT, dos.

Luoto Riitta LT, dos., MBA

Martikainen Janne FT, prof.

Martimo Kari-Pekka LT, dos.

Müller Kiti LT, prof.

Mäki Päivi TtM

Mäki-Opas Tomi FT, VTM, dos.

Ollila Eeva LT, dos.

Pajunen Aleksi LL, Lääketieteen etiikan opettaja

Patja Kristiina LT, prof.

Rahkonen Ossi VTT, prof.

Rantala Eeva TtM

Rask Shadia FT

Rautava Päivi LKT, prof.

Salo Heini FT

Silventoinen Karri FT, VTM, prof.

Sipola Virpi ESH, TM, TtM

Ståhl Timo LitM, TtT, dos.

Suominen Sakari LT, prof.

Torkki Paulus TkT

Vaattovaara Mari FT, prof.

Whellams Anne th, BSc in Health Studies, EMBA

Äikäs Antti LitM