Päivitetyssä Psykoterapiat-teoksessa esitellään Suomessa käytössä olevia psykoterapiasuuntauksia ja psykoterapeuttisia työtapoja. Teos ohjaa psykoterapeuttien potilaita ja asiakkaita hakeutumaan itselleen parhaiten sopivaan psykoterapiaan ja siten saamaan suuremman hyödyn terapialle uhratusta ajasta ja rahasta.

Psykoterapiat on ainutlaatuinen yleisesitys Suomessa käytössä olevista psykoterapiasuuntauksista ja psykoterapeuttisista työtavoista. Psykoterapiat määritellään ammatilliseksi keinoksi auttaa psykologisin menetelmin ihmisiä vapautumaan heidän hyvinvointiaan haittaavista oireista tai käytöksestä. Teorioiltaan ja työtavoiltaan erilaiset psykoterapiasuuntaukset ovat hämmentävästi lisääntyneet. Tätä hämmennystä on ollut omiaan lisäämään eri psykoterapiatapoja edustavien terapeuttien välinen kiivaskin väittely eri suuntausten paremmuudesta. Toistaiseksi on pitkälti ratkaisematta, onko jokin psykoterapian tapa muita tehokkaampi psyykkisten häiriöiden hoidossa.

Toimittajat

Matti O. Huttunen LKT, prof., psykiatri, psykoterapeutti

Hely Kalska FT, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Kirjoittajat

Jukka Aaltonen LKT, HuK, prof., psykiatri, psykoanalyytikko (IPA), kouluttajapsykoterapeutti

Pekka Aarninsalo LL, kouluttajapsykoterapeutti

Jouni Aavaluoma FM, musiikkiterapeutti, psykoterapeutti

Henrik Enckell LT, dos., psykiatri, koulutusanalyytikko (IPA)

Ulla Halkola VTM, psykoterapeutti, valokuvaterapian kouluttaja

Nils Holmberg VTT, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Kirsi Huttula TtM, kouluttajapsykoterapeutti, kuvataidepsykoterapeutti

Matti O. Huttunen LKT, prof., psykiatri, psykoterapeutti

Juhani Ihanus FT, dos., psykologi, kirjallisuusterapiakouluttaja

Hely Kalska FT, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Päivi Kangas PsT, TM, perhe- ja pariterapeutti

Heikki Katila LKT, dos., psykiatri, psykoterapeutti

Paavo Kettunen TT, prof.

Esko Klemelä TM, koulutuspsykoanalyytikko (Therapeia-säätiö), koulutusryhmäpsykoanalyytikko

Jarmo Kontunen PsT, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Kirsti-Liisa Kuusinen PsT, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Seppo Kähkönen LT, dos., psykiatri, psykoterapian kouluttajan erityispätevyys (SLL)

Aarno Laitila FT, prof., psykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Raimo Lappalainen FT, prof., psykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Hannu Lauerma LT, dos., psykiatri, oikeuspsykiatri, psykoterapeutti

Mervi Leijala-Marttila PsL, psykologi, koulutuspsykoanalyytikko, kuvataidepsykoterapeutti

Mikael Leiman PsT, emeritusprofessori, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Antti S. Mattila LT, lastenpsykiatri, kouluttajapsykoterapeutti

Henna Merikivi VTM, psykologi, psykoterapeutti, psykodraamakouluttaja

Kaija Oivamäki-Tähtinen KM, musiikkiterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti

Anne Pelkonen LL, psykiatri, kouluttajapsykoterapeutti

Hanna Pinomaa PsM, psykologi, paripsykoterapeutti, kouluttajapariterapeutti

Sami Pirkola LT, prof., psykiatri

Soili Poijula YM, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Tuula Pulli KT, erikoispuheterapeutti, draamaohjaaja

Marko Punkanen FT, traumapsykoterapeutti (VET), sensomotorinen psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, musiikkiterapeutti, tanssi-liiketerapeutti

Päivi Pylvänäinen PsT, M.A., tanssi-liiketerapeutti

Kirsti Silvola LL, psykiatri, psykoterapeutti, psykodraamakouluttaja

Jari Sinkkonen LT, dos., lasten- ja nuorisopsykoterapeutti

Leena Särkelä PsL, psykoterapian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Pirjo Tuhkasaari PsyESH, koulutuspsykoterapeutti, pari- ja perhepsykoterapeuttikouluttaja

Martti T. Tuomisto Ph.D. (Med.Dr.), prof., psykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Harri Valkonen PsT, psykoterapian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Tuija Leena Viirret KM, draamakasvatuksen yliopistonopettaja, psykoterapeutti

Maarit Virta PsT, dos., neuropsykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Jarl Wahlström PsT, prof., psykologi, kouluttajapsykoterapeutti