Kehitysvammalääketiede -teoksessa määritellään kehitysvammaisuus ja kuvataan erilaiset kehitysvammaoireyhtymät ja -sairaudet. Aiheina ovat mukana kehitysvammaisten henkilöiden yleisterveys, mielenterveys ja kuntoutus. He ja läheiset kertovat myös itse elämästään kuvin ja sanoin.

Kehitysvammalääketiede -tietokannassa määritellään kehitysvammaisuus ja kuvataan erilaiset kehitysvammaoireyhtymät ja -sairaudet. Pitkään alalla työskenneille lääkäreille on kertynyt kehitysvammaisten hoitamisesta paljon käytännön tietoa, joka on kerätty yhteen. Tietokannan pohjana on aiemmin julkaistu Kehitysvammainen potilaana -tietokanta.

Tietokannassa vastataan kysymykseen, mitä on kehitysvammaisuus. Siinä kuvataan kehitysvammaoireyhtymiä, kehitysvammaisen henkilön yleistä terveyttä, mielenterveyttä ja kuntoutusta. Lisäksi käsitellään kehitysvammaisuuden syyn tutkimista, genetiikkaa ja harvinaissairauksia yleisesti. Tietokannassa on myös luku kehitysvammaisten henkilöiden kohtaamista haasteista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmissä.

Kirja on tarkoitettu kaikille kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille, sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, psykologeille, erilaisille terapeuteille, opettajille, palveluasumisyksiköiden henkilökunnalle ja näiden alojen opiskelijoille.

Toimittajat

Maria Arvio Lastenneurologian erikoislääkäri

Seija Aaltonen Psykiatrian erikoislääkäri

Jaana Lähdetie Perinnöllisyyslääketieteen sekä lastenneurologian erikoislääkäri

Markku Nyman Yleislääketieteen erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys

Kirjoittajat

Aaltonen Seija LT

Arvio Maria LKT, prof.

Kerätär Raija LT

Lähdetie Jaana LKT, dos.

Nyman Markku LL

Salomaa Marja LL

Storvik Markus FaT, dos.