Teos käsittelee kattavasti ja käytännönläheisesti tupakka- ja nikotiiniriippuvuutta riippuvuussairautena, riippuvuuden mekanismeja, tunnistamista sekä erilaisia hoitomuotoja. Teoksessa käsitellään sekä savullisia että savuttomia tuotteita.

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus -teoksessa käsitellään monipuolisesti ja käytännönläheisesti tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden tunnistamista, tupakoinnin lopettamiseen motivoitumista sekä riippuvuuden hoitoa. Aktiivinen hoito on tärkeää, koska tupakka ja muut nikotiinituotteet ovat alkoholin ohella merkittävimpiä kansanterveyttä heikentäviä ja kuolleisuutta lisääviä päihteitä ja riippuvuutta aiheuttavia aineita.

Hoitoon liittyen kuvataan motivoivan keskustelun käyttöä hoidon eri vaiheissa, yksilö- ja ryhmähoitoja, vieroituslääkehoitoa, nikotiinikorvaushoitoa sekä eri hoitomuotojen käyttöperiaatteita. Erikseen tarkastellaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamista raskauden, psykiatrisen sairauden ja leikkaukseen valmistautumisen yhteydessä.

Päätoimittaja

Antero Heloma LT

Toimittajat

Tellervo Korhonen FT, dos.

Kristiina Patja LT

Outi Salminen FaT, dos.

Klas Winell LT

Kirjoittajat

Pilvikki Absetz PsT, dos.

Miia Aro LT

Katja Borodulin LitM, FT, dos.

Mikael Ekblad LT

Heikki Ekroos LT

Saana Eskelinen LT

Pekka Hakkarainen VTT, prof.

Anna Maria Heikkinen HLT, dos.

Heikki Hiilamo YT, prof.

Kirsti Husgafvel-Pursiainen KHP, FT, dos.

Maria Juusela LT

Ulla Järvi FT

Lasse Kannas LitT, KM, prof.

Jaakko Kaprio LKT, prof.

Kalervo Kiianmaa FT, prof. emer.

Maritta Kilpeläinen LT, dos.

Taru Kinnunen MA, PhD, prof.

Virve Koljonen LT, prof.

Hannu Koponen LT, prof.

Terhi Kurko FaT

Antti Kyrö LT

Tiina Laatikainen LT, prof.

Maarit Malin TtM

Jaana Markkula VTM

Anu Mähönen LL

Miina Ollikainen FT, dos.

Eeva Ollila LT, dos.

Hanna Ollila VTM

Meri Paavola FT

Kirsi Pietilä FaT, dos.

Pekka Puska LKT, VTM, prof.

Matti Rautalahti LT

Kari Reijula LT, prof.

Arja Rimpelä LT, prof.

Annamari Rouhos LT

Otto Ruokolainen FT, VTM

Timo Salmisaari LL

Patrick Sandström erityisasiantuntija

Outi Seppälä LL

Kaarlo Simojoki LT

Jaana Suvisaari LT, prof.

Tuula Vasankari LT, prof.

Kirsi Vähäkangas LKT, prof. emer.

Miikka Vähänen YTM, VTM