Kliininen neuropsykiatria tarjoaa kokonaisvaltaisen ajatus- ja lähestymistavan aivojen ja mielen sairauksiin erityisesti silloin, kun niihin liittyy poikkeavaa käyttäytymistä. Käytannönläheisen ja kauttaaltaan päivitetyn teoksen toisen painoksen rakenne on uudistunut ja mukana on uusia aiheita. Teos antaa eväitä myös niihin tilanteisiin, joissa neurologisten ja psykiatristen oireiden taustalta ei löydy selvää lääketieteellistä diagnoosia, mutta toiminta- tai työkyky on selvästi heikentynyt.

Tietämys aivojen ja mielen välimaastossa toimivasta neuropsykiatriasta on merkittävästi lisääntynyt. Erityisesti toiminnalliset oireet – monenlaiset todelliset fyysiset ja psyykkiset oireet ilman todettavissa olevaa elimellistä syytä tai altistetta – ovat olleet vilkkaan tutkimuksen kohteena. Vasta aivan viime aikoina olemme oppineet ymmärtämään toiminnallisten oireiden riskitekijöitä ja syntymekanismeja.

Kauttaaltaan uudistetussa Kliininen neuropsykiatria -teoksessa kuvataan laajasti näitä mekanismeja, potilaan kohtaamisen ja tutkimisen haasteita sekä hoitolinjojen hahmottamista. Aivojen ja mielen sairaudet ja häiriöt johtavat usein eettisiin ja filosofisiinkin pulmiin. Ne aiheuttavat muutoksia ihmisyyden kannalta keskeisinä pidetyillä alueilla: tietoisuudessa, ajattelussa, tunne-elämässä ja persoonallisuudessa. Neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyy myös yhteiskunnallisesti merkittävä haaste, sillä ne aiheuttavat usein voimakasta työ- ja toimintakyvyn laskua sekä monesti jopa ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon tarpeen.

Muita uusia teemoja teoksessa ovat kehitysvammaisuus, geenitutkimukset neuropsykiatriassa, sukupuoliristiriidan käsittely sekä kuntoutuminen neuropsykiatrisissa häiriöissä.

Kliininen neuropsykiatria on suunnattu neuropsykiatriasta kiinnostuneille lääkäreille, psykologeille, toimintaterapeuteille ja muille alan ammattilaisille sekä näiden alojen opiskelijoille.

Tekijät

LT, dos., neurologi Kati Juva

LT, dos., neurologi Christer Hublin

FT, neuropsykologi, psykoterapeutti Hely Kalska

LT, prof., psykiatri Jyrki Korkeila

LT, dos., neurologi Markku Sainio

LKT, dos., neurologi, psykiatri Pekka Tani

LL (väit.), neurologi, psykiatri Risto Vataja

Kirjoittajat

 • Airas Laura dos. neurologi
 • Akila Ritva PsL, neuropsykologi
 • Alanen Hanna-Mari LT, psykiatri
 • Alho Hannu LT, prof.
 • Autti-Rämö Ilona LKT, dos., lastenneurologi
 • Bardy Eriikka LL, työterveyshuollon erikoislääkäri
 • Castrén Maija LKT, dos., lastenneurologi
 • Eronen Markku LT, dos., psykiatri, oikeuspsykiatri
 • Grönfors Sami PsL, neuropsykologi
 • Hagelberg Nora LT, dos., anestesiologi
 • Haltia Matti LT, prof., neuropatologi
 • Harno Hanna LT, dos., neurologi
 • Hietala Jarmo LT, prof., psykiatri
 • Hietanen Marja PsT, dos., neuropsykologi
 • Hokkanen Laura PsT, prof., neuropsykologi
 • Hublin Christer LT, dos., neurologi
 • Hämäläinen Päivi PsT, dos., neuropsykologi
 • Ilvesmäki Vesa LT, sisätautilääkäri, endokrinologi
 • Isometsä Erkki LT, prof., psykiatri
 • Juva Kati LT, dos., neurologi
 • Järnefelt Heli PsT, erikoispsykologi, psykoterapeutti
 • Jääskeläinen Satu LT, prof., kliininen neurofysiologi
 • Kaasinen Valtteri LT, apulaisprof., neurologi
 • Kajaste Soili PsL, psykoterapeutti
 • Kalska Hely FT, neuropsykologi, psykoterapeutti
 • Kantanen Mari PsL, neuropsykologi
 • Karlsson Hasse LT, FM, prof., psykiatri
 • Koillinen Hannele LT, lastenneurologi, perinnöllisyyslääkäri
 • Koponen Hannu LT, prof., psykiatri
 • Koponen Salla LT, psykiatri
 • Korhonen Tapio FT, dos., neuropsykologi
 • Korkeila Jyrki LT, prof., psykiatri
 • Korpela Martti LL, oikeuspsykiatri, nuorisopsykiatri
 • Koskentausta Terhi LKT, psykiatri
 • Koski Anniina LL, psykiatri
 • Krüger Johanna LT, neurologi
 • Kuikka Pekka PsL, neuropsykologi
 • Kälviäinen Reetta LT, prof., neurologi
 • Lauerma Hannu LT, prof., psykiatri
 • Lehto Soili LT, prof., psykiatri
 • Leinonen Esa LT, prof., psykiatri
 • Leppämäki Sami LT, dos., psykiatri
 • Leppävuori Antero LKT, dos., psykiatri
 • Lipasti Minna LL, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri
 • Markkula Juha LT, psykiatri
 • Melkas Susanna LT, apulaisprof., neurologi
 • Nikumaa Henna sosionomi YAMK, vanhuusoikeuden tutkija
 • Niskanen Leo LKT, prof., sisätautilääkäri, endokrinologi
 • Noppari Tuomo LL, neurologi
 • Nordling Esa PsT, psykologi
 • Nukari Johanna PsL, neuropsykologi
 • Närhi Vesa PsT, dos., neuropsykologi
 • Ojala Mikael LKT, neurologi
 • Partinen Eemil LL
 • Partinen Markku LKT, prof., neurologi
 • Peltopuro Minna PsM, psykologi
 • Pesonen Tuula LT, psykiatri
 • Poutiainen Erja FT, dos., neuropsykologi
 • Pöyhönen Minna LT, prof., perinnöllisyyslääkäri
 • Raij Tuukka Tapio LT, dos., psykiatri
 • Rapeli Pekka FT, neuropsykologi
 • Remes Anne LT, prof., neurologi
 • Rintahaka Pertti LKT, nuorisopsykiatri, lasten­neurologi
 • Ritschkoff Jukka LL, geriatri, psykiatri
 • Romppanen Anne toimintaterapeutti
 • Ruutiainen Juhani LKT, prof., neurologi
 • Räisänen Kirsi LT, työterveyslääkäri, psykoterapeutti
 • Saarela Mika LL, neurologi
 • Sailas Eila LL, psykiatri
 • Sainio Markku LT, dos., neurologi
 • Saloheimo Pertti LT, neurologi
 • Sauna-Aho Oili FT, PsL, neuropsykologi
 • Scheinin Noora LT, dos., psykiatri
 • Seppälä Heikki PsL, psykologi
 • Simojoki Kaarlo LT, prof.
 • Smith Emma FK
 • Sokka Laura PsT, neuropsykologi
 • Solje Eino LT, dos.
 • Sorri Annamari LL, neurologi
 • Sotaniemi Mona PsL, neuropsykologi
 • Stenberg Jan FT, erikoispsykologi
 • Suhonen Noora FT, neuropsykologi
 • Suomalainen Laura LT, nuorisopsykiatri
 • Särkämö Teppo PsT, prof., psykologi
 • Talaslahti Tiina LT, psykiatri
 • Tani Pekka LKT, dos., neurologi, psykiatri
 • Timonen Tero PsT, dos., psykologi, psykoterapeutti
 • Tuisku Katinka LT, dos., psykiatri
 • Tuominen Jarno PsM, psykologi
 • Tuulio-Henriksson Annamari FT, dos., tutk.prof. (emer.), psykologi
 • Uusitalo-Arola Liisa PsL, psykoterapeutti
 • Varjonen Jyrki LL, psykiatri
 • Vataja Risto LL (väit.), neurologi, psykiatri
 • Wikström Annamaria PsT, neuropsykologi
 • Vilkman Kai LL, erikoislääkäri, lääkintäkomentaja-kapteeni
 • Winqvist Satu FT, neuropsykologi
 • Virta Maarit PST, dos., neuropsykologi, psykoterapeutti
 • Vuokko Aki LT, työterveyslääkäri
 • Äikiä Marja PsT, neuropsykologi