Kognitiivinen psykoterapia -teoksessa esitetään kognitiivisen psykoterapian teoria, suuntaukset ja hoitomenetelmät eri psykiatrisissa häiriöissä. Aineistossa on lukuisia käytännön sovellusesimerkkejä ja dialogeja, jotka havainnollistavat ja ohjeistavat terapian kulkua.

Kognitiivisen psykoterapian perusajatus on, että ihmisen ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen liittyvät toisiinsa. Ne ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja samalla ihmisen ympäristön kanssa. Psykoterapia lähtee liikkeelle tuon kokonaisuuden ymmärtämisestä ja sopivan muutoskohdan löytämisestä yhdessä potilaan kanssa.

Teoksessa käsitellään laajasti kognitiivista psykoterapiaa psyykkisten häiriöiden hoidossa. Kognitiivinen terapia alkoi masennuksen hoidosta, ja vähitellen hoidon piiriin ovat tulleet vaativammat, kuten persoonallisuushäiriöistä kärsivät potilaat.

Teos antaa lukijalleen hyvät perustiedot kognitiivisen psykoterapian käytännöstä maassamme ja viimeisimmistä kansainvälisistä teoreettisista kehityslinjoista. Sen lukuisat käytännön sovellusesimerkit ja dialogit havainnollistavat ja ohjeistavat terapian kulkua niin, että uutta tietoa voidaan soveltaa joustavasti hoitokäytäntöihin.

Kognitiivinen psykoterapia on oppi- ja käsikirja alan erikoislääkäreille, psykoterapeuteille, psykologeille, opiskelijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Teoksen yli 30 kirjoittajaa ovat maamme parhaita kognitiivisen psykoterapian kouluttajaterapeutteja, kokeneita psykoterapeutteja ja eri sovellusalojen erityisasiantuntijoita.

Toimittajat

Irma Karila PsT 1992, kognitiivisen psykoterapian kouluttajapätevyys, eläkkeellä. Kognitiivisen psykoterapiayhdistyksen perustajajäsen, koulutusohjelmien johtaja 1990–2016, KL-instituutin tj 1991–2013, julkaisuja kognitiivisen psykoterapian alalta. Yhdistyksen kultainen ansiomerkki 2002, HY Vuoden kouluttaja 2006, EABCT Award 2008, SVR R 2014.

Seppo Kähkönen LL 1982, psykiatrian erikoislääkäri 1992, LT 1997, psykoterapian kouluttajan erityispätevyys (SLL) 2001, psykiatrian dosentti 2004, kognitiivisen neurotieteen dosentti 2005, kliinisen farmakologian erikoislääkäri 2005.

Maaria Koivisto LL 1999. Kognitiivinen psykoterapeutti YET 2004, VET 2010. Psykiatrian erikoislääkäri 2006, psykoterapian erityispätevyys 2007, psykoterapian kouluttajan erityispätevyys 2014 (SLL). Tutkimusta epävakaasta persoonallisuudesta kärsivien subjektiivisista toipumiskokemuksista.

Nils Holmberg VTT 1995, kognitiivinen psykoterapeutti VET, yhdistyksen kultainen ansiomerkki 2007, artikkeleita ja julkaisuja kognititiivisen psykoterapian alalta.

Kirjoittajat

 • Reetta Aalto-Setälä PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Seppo Anttonen PsL, erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti
 • Pia Charpentier PsM, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti
 • Jorma Fredriksson FL, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti,
 • Armi Hakanen VTM, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti
 • Hanna-Mari Hilden LT, psykiatrian erikoislääkäri
 • Nils Holmberg VTT, kouluttajapsykoterapeutti
 • Jukka Honka psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttajapsykoterapeutti
 • Pasi Häll PsM, KM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Taru Juvakka TtT, kouluttajapsykoterapeutti
 • Kirsi Jänkälä LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti
 • Soili Kajaste PsL, kouluttajapsykoterapeutti
 • Irma Karila PsT, kouluttajapsykoterapeutti
 • Tarja Koffert kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, ryhmäskeematerapeutti ISST
 • Maaria Koivisto LL, psykiatrian erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti
 • Anna-Maija Kokko PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Kirsti-Liisa Kuusinen PsT, kouluttajapsykoterapeutti
 • Seppo Kähkönen LT, dos., psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapian kouluttajan erityispätevyys (SLL)
 • Raimo Lappalainen FT, prof., psykologi, psykoterapeutti
 • Virpi Leppänen LT, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti
 • Sari Lindeman LT, prof., PsM, psykiatrian erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti
 • Sinikka Luutonen LT, dos., kouluttajapsykoterapeutti
 • Juha Markkula LT, psykiatrian erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, psykoterapeutti
 • Heli Määttä PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Päivi M. Niemi PsT, professori emerita, kouluttajapsykoterapeutti
 • Jari Peltomaa psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti, ryhmäskeematerapeutti ISST
 • Klaus Ranta LT, dos., PsM, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti
 • Anita Saariaho LT, anestesiaerikoislääkäri, psykoterapeutti
 • Tom Saariaho LT, kivunhoidon erityispätevyys, psykoterapeutti
 • Jan-Henry Stenberg FT, psykoterapian erikoispsykologi, oikeuspsykologian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti
 • Juhani Tiuraniemi PsT, kouluttajapsykoterapeutti
 • Maarit Virta PsT, dos., neuropsykologian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti
 • Petra Waris PsT, psykoterapeutti, neuropsykologian erikoispsykologi (VET), neuropsykologian kouluttaja ja työnohjaaja
 • Virpi Ylijukuri PsL, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja, kouluttajapsykoterapeutti