Kaikki terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat tilanteita, joissa tarvitaan seksuaalilääketieteen osaamista. Seksuaalilääketiede on maamme ensimmäinen seksuaalilääketieteen oppi- ja käsikirja, jossa tarkastellaan fyysisiä ja psyykkisiä ilmiöitä ihmisen eri kehitys- ja elämänvaiheissa sekä erilaisten sairaustilojen, hoitotoimenpiteiden ja lääkitysten vaikutuksia seksuaalitoimintoihin unohtamatta erityisryhmien tarpeita.

Sairauksilla, niiden hoidoilla ja leikkauksilla on varsin usein haitallisia vaikutuksia seksuaalitoimintoihin. Ongelmien minimoimiseen jo ennakkoon tuleekin tietoisesti pyrkiä, sillä seksuaalisen hyvinvoinnin tiedetään edistävän niin psyykkistä kuin fyysistäkin hyvinvointia ja elämänlaatua. Seksuaalilääketiede-teoksessa kunkin lääketieteen erikoisalan kontekstissa arvioidaan näyttöperusteisesti, miten sairaudet, erilaiset hoitomuodot, lääkitykset ja leikkaukset vaikuttavat seksuaalitoimintoihin ja potilaiden hyvinvointiin.

Teos antaa laajan tietopohjan ja vastauksia potilaita askarruttaviin kysymyksiin paitsi terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja seksuaaliterapeuteille, myös psykologeille, sosiaalityöntekijöille ja kaikille muille, jotka kohtaavat työssään ihmisen seksuaalisuutta tai ovat kiinnostuneita näyttöön perustuvasta tiedosta koskien ihmisen seksuaalitoimintoja ja niiden häiriöitä.

Toimittajat

Pirkko Brusila LL

Katja Kero LT

Juhana Piha LT, dos., seksuaalilääketieteen asiantuntija (FECSM)

Marita Räsänen LT

Kirjoittajat

 • Dan Apter LKT, dos.
 • Pauliina Aukee LT, dos.
 • Pirkko Brusila LL
 • Janina Frank kätilö, seksuaalineuvoja
 • Miila Halonen LL
 • Pia Henttonen YTM, seksuaalipedagogi, sosiaalityöntekijä
 • Elina Hermanson LT
 • Niina Hieta LT
 • Varpu Jokimaa LT
 • Risto Kaaja LKT, dos., prof.
 • Miia Kamula kätilö
 • Jaana Kauppinen VTM
 • Katja Kero LT
 • Markku Kero LL
 • Osmo Kontula VTT, dos., tutkimusprofessori
 • Kim Kronström LT
 • Kaisu Luiro‐Helve LT, seksuaalineuvoja
 • Anne Merta TtM, seksuaalineuvoja
 • Veera Mäkinen sairaanhoitaja, auktorisoitu seksuaaliterapeutti (NACS)
 • Solja Niemelä LT, apulaisprofessori
 • Minna Nikula LKT, psykoterapeutti
 • Jussi Nissinen VTK, psykoterapeutti
 • Minttu Nulpponen LL
 • Sanna Oksjoki LT
 • Johanna Palmio LT, dos.
 • Anu Parantainen fysioterapeutti, uroterapeutti, seksuaalineuvoja
 • Seija Parekh FM, th
 • Juhana Piha LT, dos., seksuaalilääketieteen asiantuntija (FECSM)
 • Minna Piispa VTT, dos.
 • Päivi Polo LT, dos, prof.
 • Marita Räsänen LT
 • Riitta Rönkä LT, seksuaalilääketieteen asiantuntija (FECSM)
 • Susanna Sainio LT, dos.
 • Pihla Sassi LL
 • Minna Säävälä PhD, dos.
 • Janita Tasa kätilö, TtM
 • Pauliina Tuomikoski LKT, dos.
 • Erika Wikstöm LT, dos.
 • Maarit Vuento LT, dos.
 • Tapani Vuola LL, seksuaaliterapeutti
 • Leena Väisälä LL, seksuaalilääketieteen asiantuntija (FECSM)