Yleislääkärin työn ydin on kohdata potilas, ottaa vastaan tämän huolet ja lähteä ratkomaan niitä yhdessä.

Yleislääketieteen perusteet tarjoaa lääkäreille välineitä päivittäisen työn tekemiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Sisällössä painottuvat yleislääkärin työn erityispiirteet, joita ovat valikoimattomien potilaiden kohtaaminen ja hoito, kokonaisuuksien ymmärtäminen ja hallinta, tiimityö sekä epävarmuuden ja muutoksen sieto.

Teoksessa tarkastellaan monipuolisesti vuorovaikutusta ja työskentelyä erilaisissa vastaanottotilanteissa. Potilaan hoitoon ja hoitoprosessiin liittyen kuvataan muun muassa erilaisia diagnostisia strategioita ja yksilöllisiä ratkaisuja, hoitoon sitoutumista ja hoitomotivaatiota. Terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä tarkastellaan eri potilasryhmien näkökulmasta sekä yksilö- ja yhteisötasolla. Tautien diagnostiikka ja hoito on kuvattu muissa oppikirjoissa.

Muita käsiteltäviä aiheita ovat työssä jaksaminen, moniammatillinen yhteistyö, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakokonaisuus sekä lääkärin ammattiin liittyvät juridiset, taloudelliset ja eettiset kysymykset, vaikuttavuus ja laatu, etä- ja digivastaanotot sekä perusterveydenhuollon tietojärjestelmät.

Yleislääketieteen perusteet soveltuu lääketieteen perusopetukseen ja erikoistumisopintoihin erityisesti yleislääketieteessä ja työterveyshuollossa.

Teos on hyödyllinen yleislääkäreille sekä heidän kanssaan yhteistyötä tekeville erikoislääkäreille, terveydenhoitajille, sairaanhoitajille ja muille ammattihenkilöille. Perusterveydenhuollon käsikirjana se sopii terveyspolitiikan ja -hallinnon alalla toimiville.

Päätoimittaja

Marjukka Mäkelä LKT, M.Sc. (ClinEpi), yleislääkäri, yleislääketieteen professori, Kööpenhaminan yliopisto; tutkimusprofessori emerita, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Toimittajat

Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi LKT, yleislääkäri, yleislääketieteen professori emerita, lääkärikouluttaja, Oulun yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Päivi Korhonen LT, yleislääkäri ja sisätautilääkäri, diabeteksen hoidon ja lääkärikouluttajan erityispätevyys; yleislääketieteen professori ja ylilääkäri, Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Elise Kosunen LT, yleislääkäri, yleislääketieteen professori emerita Tampereen yliopisto

Pekka Mäntyselkä LT, yleislääkäri, lääkärikouluttajan erityispätevyys, yleislääketieteen professori ja ylilääkäri; Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö

Pirkko Salokekkilä LT, yleislääkäri, lääkärikouluttajan erityispätevyys, koulutusylilääkäri 2010–2020, tutkija Helsingin sosiaali-ja terveystoimiala ja Helsingin Yliopisto

Kirjoittajat

 • Persephone Doupi LL, Ph.D.
 • Johan Eriksson LKT, prof.
 • Seija Eskelinen LT
 • Pasi Eskola LT
 • Heidrun Faninger-Lund LT
 • Jaana Franck LL
 • Maria Hagnäs LT
 • Heli Halava LT
 • Kaija Hannula LL
 • Teppo Heikkilä LT
 • Tuula Heinänen LL
 • Arja Helin-Salmivaara LT, dos.
 • Arto Helovuo M.Sc.
 • Doris Holmberg-Marttila LT, dos.
 • Terhi Holmström LL
 • Pekka Honkanen LT, prof. emer.
 • Tiina Huusko LT
 • Jukkapekka Jousimaa LT
 • Ulla Järvi FT
 • Minna Kaila LT, prof.
 • Sakari Kainulainen YTT, dos.
 • Mirva Kallio LT
 • Jarmo Kantonen LT
 • Helena Karppinen LT
 • Soila Karreinen LL
 • Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi LKT, prof. emer.
 • Eeva Ketola LT, dos., eMBA
 • Kati Kettunen LL
 • Marina Kinnunen KTT, SH
 • Petri Kivinen LT, HTK
 • Annika Kolster LL
 • Jorma Komulainen LT, dos.
 • Olli Kontulainen LL, TeM
 • Päivi Korhonen LT, prof.
 • Tuomas Koskela LT, prof.
 • Elise Kosunen LT, prof. emer.
 • Liisa Kuikka LKT, dos.
 • Tero Kujanpää LT
 • Krista Kumpuvaara LL
 • Ilkka Kunnamo LKT, dos.
 • Marjo Kuortti LT
 • Risto Kuronen LT
 • Anneli Kuusinen-Laukkala LT
 • Kirsti Kähärä LT
 • Taija Lahtinen LT
 • Mia Laiho LT
 • Merja Laine LT, dos.
 • Sanna Lakoma LL, MPH
 • Kati Lehtonen VT
 • Helena Liira LT, dos.
 • Sirpa Lindroos LL
 • Tomas Lundqvist LL
 • Minna Löppönen LT
 • Päivi Metsäniemi LL
 • Ilona Mikkola LT
 • Mika Mulari LT
 • Kati Myllymäki LL
 • Marjukka Mäkelä LKT, prof., M.Sc.
 • Maarit Mäkilä LL
 • Sari Mäkinen LL
 • Pekka Mäntyselkä LT, prof.
 • Maarit Nevalainen LT
 • Olli Nevalainen LT
 • Petja Orre LL
 • Jenny Paananen FT
 • Reija Paananen FT, dos.
 • Marjo Parkkila-Harju LL
 • Markus Partanen LL
 • Kristiina Patja LT, dos.
 • Juha Pekkanen LKT, prof.
 • Risto Pelkonen arkkiatri
 • Kaisu Pitkälä LKT, prof.
 • Marja-Liisa Portaankorva LL
 • Raimo Puustinen LL, FT, Ph.D.
 • Juha Pärkkä TkT
 • Risto Raivio LT
 • Simo Rehunen LL
 • Risto Roine LKT, prof. emer.
 • Kalle Romanov LT, dos.
 • Olli-Pekka Ryynänen LT, prof. emer.
 • Henna Saari LL
 • Pirkko Salokekkilä LT
 • Päivi Saukkosalmi LL, ELL
 • Ulla Saxén LT
 • Outi Seppälä LL
 • Tellervo Seppälä LT
 • Sanna Silventoinen toimintaterapeutti (YAMK)
 • Raija Sipilä LT
 • Markku Sumanen LT, prof.
 • Jarkko Suomela LL
 • Aapo Tahkola LL
 • Lena Thorn LT, dos.
 • Sini Tienhaara lh.
 • Kristiina Toivola LL
 • Merja Toivonen LL
 • Nina Tusa LL
 • Paula Vainiomäki LT, VTM
 • Suvi Vainiomäki LL
 • Satu-Maaria Walle LL
 • Kirsi Valtonen LT
 • Aleksi Varinen LL
 • Maarit Varjonen-Toivonen LL
 • Ritva Vatjus HLL, FT
 • Klas Winell LT
 • Irma Virjo LT, prof. emer.
 • Tiina Vuorio LL
 • Sirkku Vuorma LT