Täysin uudistettu Gerontologia sisältää ajanmukaista tietoa vanhenemisen tutkimisesta ja siitä, miten sosiaaliset tekijät, kulttuuri ja aika muuttavat vanhenemista.

Vanhenemista on kaikilla yhteiskunnan aloilla syytä tarkastella tiedon, ei luulon varassa. Väestön iän karttumista on ennakoitu jo pitkään. Sitä vastoin vanhuuden elämänvaiheen muutokset ovat olleet niin nopeita, että yleinen käsitys vanhuudesta on jäänyt osittain vanhanaikaiseksi. Uusimpaan tietoon pohjautuvan monialaisen vanhenemista ja vanhuutta kuvaavan teoksen tarve on ilmeinen.

Täysin uudistettu Gerontologia sisältää ajanmukaista tietoa vanhenemisen tutkimisesta ja siitä, miten sosiaaliset tekijät, kulttuuri ja aika muuttavat vanhenemista. Väestön rakennetta, määrää ja terveyttä kuvataan uusimman tiedon pohjalta. Kirja sisältää perustiedot ihmisen fyysisestä, psykologisesta sekä aistien vanhenemisesta. Lisäksi kirjassa kuvataan, miten ihminen voi itse valmistautua vanhenemiseen ja edistää omaa hyvinvointiaan. Lopuksi esitellään terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tarvittavaa gerontologista asiantuntijuutta.

Toimittajat

Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori vuodesta 2005 Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Useiden mittavien monitieteisten aktiivisena vanhenemista ja liikkumista käsittelevien tutkimushankkeiden johtaja. Julkaisuja vanhenemisen epidemiologiasta, elämänkulusta, toiminnanvajauksien synnystä, liikkumisesta ja aktiivisuudesta sekä liikunnan ja aktiivisuuden edistämisestä. Useita merkittäviä palkintoja ja huomionosoituksia saavutuksista vanhenemisen tutkimuksen alalla.

Katja Kokko Tutkimusjohtaja vuodesta 2014 Gerontologian tutkimuskeskuksessa liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Jyväskylän yliopistossa. Julkaisuja elämänkaari- ja aikuisiän kehityspsykologiasta sekä persoonallisuuden ja mielen hyvinvoinnin yhteyksistä muuhun toimintakykyyn.

Sarianna Sipilä Liikuntagerontologian professori vuodesta 2013 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Vuosina 2018–2021 tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaava varadekaani ja vuodesta 2022, nelivuotiskauden, dekaani liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimuksen kohteena erityisesti fyysisen aktiivisuuden ja liikuntainterventioiden vaikutukset ikääntyvien ihmisten tuki- ja liikuntaelimistön kuntoon ja toimintakykyyn.

Anne Viljanen Gerontologian ja kansanterveyden yliopistonlehtori Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2014. Tutkimushankkeita ja -julkaisuja erityisesti iäkkäiden aistitoimintoihin ja liikkumiseen liittyen.

Kirjoittajat

Arpo Aromaa LKT, prof. emeritus

Pauliina Aukee LT, dos.

Mikaela von Bonsdorff TtT, apul.prof.

Monika von Bonsdorff KTT, apul.prof.

Ulla Buchert VTT

Johanna Edgren TtT

Ulla Eloniemi-Sulkava FT, dos.

Ilona Hallikainen PsT

Samuli Hannula LT, dos.

Arto J. Hautala FT, apul.prof.

Satu Havulinna TtT

Sirkkaliisa Heimonen PsT

Ari Heinonen LitT, prof. emeritus

Mirja Hirvensalo LitT, prof. emerita

Ilpo Huhtaniemi LKT, prof. emeritus

Kerttu Huttunen FT, prof.

Tuomo Hänninen FT, dos.

Juhani Ilmarinen LitT, prof. emeritus

Sonja Iltanen TaT

Anu Jansson FT, TtM

Jyrki Jyrkämä YTT, prof. emeritus

Satu Jyväkorpi ETM, FT, dos.

Esa Jämsen LT, prof.

Eeva K. Kallio PsT, dos.

Laura Kananen FT

Saija Karinkanta FT

Antti Karisto VTT, prof. emeritus

Sira Karvinen FT, dos.

Tiia Kekäläinen TtT

Laura Kemppainen VTT, dos.

Kirsi E. Keskinen FT

Kaisa Koivunen TtT

Katja Kokko PsT, dos.

Marko Korhonen LitT

Seppo Koskinen LT, VTM, MSc, prof.

Simo Koskinen YTT, prof. emeritus

Jenni Kulmala TtT, prof. (tenure)

Eija Laakkonen FT, apul.prof.

Eero Lahelma VTT, prof. emeritus

Tea Lallukka FT, prof.

Jari Laukkanen LT, prof.

Tuija Martelin VTT

Saara Marttila FT

Timo Mäkikallio LKT, prof.

Tiia Ngandu LT, dos.

Pirjo Nikander PhD, dos.

Antero Olakivi VTT, dos.

Laura Paalanen FT

Timo Partonen LT, tutkimusprof.

Jari Pirhonen FT, dos.

Eija Portegijs FT

Ossi Rahkonen VTT, prof. emeritus

Merja Rantakokko TtT, dos., apul.prof.

Timo Rantalainen LitT, dos.

Taina Rantanen LitT, prof.

Isto Ruoppila KT, prof. emeritus

Milla Saajanaho TtT, KM

Päivi Sainio TtM

Sirpa Salin TtT, dos.

Marjaana Seppänen VTT, prof.

Ari-Pekka Sihvonen VTM, MSc

Sanna Sihvonen TtT

Elina Sillanpää LitT, apul.prof.

Sarianna Sipilä FT, prof.

Martti Sorri LKT, prof. emeritus

Sari Stenholm TtT, prof.

Timo Strandberg LKT, prof. emeritus

Harri Suominen LitT, prof. emeritus

Merja Suominen ETT, dos.

Tuuli Suominen TtT

Timo Suutama FT, dos.

Sakari Taipale YTT, apul.prof.

Elisa Tiilikainen VTT, dos.

Päivi Topo VTT, dos.

Sinikka Vakimo FT, dos.

Juho Wedenoja LKT, dos.

Sirpa Wrede VTT, prof.