Huume- ja lääkeriippuvuudet-tietokanta käsittelee kattavasti ja käytännönläheisesti huume- ja lääkeriippuvuutta sairautena, käytön tunnistamista, erilaisia hoitomuotoja ja -mahdollisuuksia sekä kuntoutumista. Tietokannan keskeisen osan muodostavat huume- ja lääkeriippuvuuden tunnistamista ja hoitoa käsittelevät luvut.

Hoitoon liittyen tarkastellaan muun muassa huumeiden käyttäjän kohtaamista, opioidikorvaushoitoa, psykososiaalisia hoitoja ja vertaistukea sekä läheisten ja lasten tilannetta. Lisäksi käsitellään huumeiden käytön aiheuttamia psyykkisiä ja elimellisiä haittoja sekä haittojen ehkäisyä, huumeiden vaikutuksia ajokykyyn ja huumeisiin liittyvää rikollisuutta. Hoitoon hakeutumista ja hoidon toteutumista kuvataan myös tapausesimerkeillä.

Huume- ja lääkeriippuvuudet-tietokanta on tarkoitettu oppi- ja käsikirjaksi potilaita hoitaville lääkäreille, sairaanhoitajille, monille muille ammattilaisille sekä eri alojen opiskelijoille

Toimittajat

Mauri Aalto LT, psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys, psykoterapeutti (YET); ylilääkäri ja päihdelääketieteen professori; Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen yliopisto

Hannu Alho LT, emer. päihdelääketieteen professori, alkoholisairauksien ylilääkäri, HUS; tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Solja Niemelä LT, psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääketieteen ja lääkärikouluttajan erityispätevyydet; riippuvuuspsykiatrian ylilääkäri Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri; psykiatrian dosentti, päihdelääketieteen kliininen opettaja, Turun yliopisto

Kirjoittajat

 • Mauri Aalto LT, prof.
 • Hannu Alho LT, prof.
 • Sari Castrén FT, dos.
 • Teemu Gunnar FT, KTK
 • Antti Holopainen LL
 • Juho Joutsa LT, dos.
 • Tiina Kaarne LL
 • Hanna Kahila LT
 • Liisa Kallio YTM
 • Kalervo Kiianmaa FT, prof.
 • Pia Kivelä LT
 • Jyrki Korkeila LT, prof.
 • Esa Korpi LT, prof.
 • Elina Kotovirta VTT
 • Pirkko Kriikku FT
 • Soili Lamminen LL
 • Antti Mikkonen LL
 • Jani NA-tiedotusvastaava
 • Taijatuuli NA-tiedotusvastaava
 • Solja Niemelä LT, dos.
 • Ilkka Ojanperä FT, prof .
 • Marjukka Pajulo LT, dos.
 • Airi Partanen THM, erikoissairaanhoitaja
 • Hannu Pentikäinen LL
 • Jussi Perälä VTT
 • Miia Pikulinsky sosionomi YAMK
 • Irina Rimon LL
 • Janne Rintatalo FM
 • Arto Ruuska VTM
 • Leena Rämö LL
 • Saara Salo PsT, psykologi
 • Timo Seppälä LKT, dos.
 • Kaarlo Simojoki LT, prof.
 • Jessica Sundström VTM
 • Ilmari Szilvay FM
 • Tuukka Tammi VTT
 • Pekka Tuomola LL
 • Helena Vorma LT
 • Mikko Ylikangas FT
 • Sami Ylitalo VTM