Silmätautien käsikirja sisältää käytännön työn ohjeet diagnostiikkaan ja hoitoon silmätautien erikoislääkäreille ja silmäpotilaita hoitaville sairaanhoitajille. Yleislääkäreille, muiden erikoisalojen lääkäreille ja optikoille teos soveltuu perustiedon lähteeksi samoin kuin oppimateriaaliksi perus- ja erikoistumisvaiheen opintoihin sekä täydennyskoulutukseen.

Silmätautien käsikirja on käytännön työn apuväline silmätautien diagnostiikkaan ja hoitoon. Teos jaksottuu anatomisen rakenteen ja sairausryhmän mukaisiin kokonaisuuksiin. Laajimpia ovat kaihia, glaukoomaa, uveiittia ja neuro-oftalmologiaa sekä karsastusta käsittelevät luvut.

Päivityksessä sisältö on tarkistettu kauttaaltaan. Sisältö on täydentynyt silmäpotilaan hoidon tarpeen arviointia ja seurantaa, endoftalmiitteja, lasiais-verkkokalvokirurgiaa, systeemisairauksien silmämuutoksia sekä laboratoriotutkimuksia ja -näytteitä käsittelevillä luvuilla.

Sisällössä painottuvat käytännön työn kannalta keskeiset asiat; esimerkiksi diabeettisessa silmäsairaudessa tunnistaminen ja seuranta, silmävammoissa hoidon kiireellisyyden arviointi, lasten silmäsairauksissa hoidon oikea-aikaisuus. Refraktointi-osio antaa valmiudet silmälasimäärityksiin. Erikseen käsitellään todistuksia ja lausuntoja, kuvantamista ja muita tutkimusmenetelmiä, toimenpiteitä, silmäsairauksien hoidossa käytettäviä lääkkeitä sekä silmäleikkausten instrumentaatiota.

Toimittajat

Matti Seppänen, LL, silmätautien erikoislääkäri

Kai Kaarniranta, LT, prof., FM

Niko Setälä, LT

Hannu Uusitalo, LKT, prof.

Kirjoittajat

 • Vesa Aaltonen LT, dos.
 • Indran Davagnanam FRCR
 • Mika Harju LT, apulaisprof.
 • Arto Hartikainen optometristi, MOptom
 • Nina Hautala LT, prof.
 • Miika Hernelahti LT
 • Aino Maaria Jaakkola LL
 • Petri Järventausta LL
 • Kai Kaarniranta LT, prof., FM
 • Maria Kajander farmaseutti
 • Ronald Kam FRCOphth
 • Satu Kam LL
 • Osmo Kari LKT, dos.
 • Marko Kataja LL
 • Markku Kauppi LT, prof
 • Klaudia Kaustiala farmaseutti
 • Kati Kinnunen LT, dos.
 • Tero Kivelä LKT, prof.
 • Niko Kivinen LT
 • Hannu Kokki LT, dos.
 • Merja Kokki LT, dos.
 • Kari Krootila LKT, dos.
 • Tuula Kääriäinen optikko
 • Peeter Kööbi LT
 • Mikko Lehto LL
 • Markku Leinonen LT
 • Sanna Leinonen LT
 • Tiina Leivo LT
 • Päivi Lindahl LL
 • Laura Lindberg LKT
 • Matts Linder LKT
 • Anna Majander LT, dos.
 • Eliisa Mannermaa LT
 • Oona Martikainen LL
 • Liisa Marttila LL
 • Piret Mettälä LL
 • Jukka Moilanen LT, dos.
 • Maija Mäntyjärvi LKT, prof.
 • Marko Määttä LT, dos.
 • Matti Ojamo VTM
 • Jussi Paterno LL
 • Juho Pekkarinen LL
 • Susanna Porela-Tiihonen LT
 • Olavi Pärssinen LKT, dos.
 • Johanna Rehunen LL
 • Heikki Saaren-Seppälä LL
 • Eeva-Marja Sankila LT
 • Anne Seppänen sairaanhoitaja
 • Matti Seppänen LL
 • Niko Setälä LT
 • Mira Siiskonen LL
 • Paula Summanen LKT, dos.
 • Laura Tolkkinen YTM
 • Joni Turunen LT, dos.
 • Martin Täll LL
 • Hannu Uusitalo LKT, prof.
 • Marita Uusitalo LT, dos.
 • Hannele Uusitalo-Järvinen LT
 • Anu Vaajanen LT
 • Minna Vesaluoma LT, dos.
 • Eija Vesti LT, prof.
 • Paula Vähäsalo LT, dos.