Kliinisen tutkimuksen etiikka tarjoaa lääketieteen tutkijoille käytännönläheisiä ohjeita tutkimussuunnitelmien eettisten näkökantojen pohdintaan ja eettiselle toimikunnalle osoitettavan lausuntohakemuksen laadintaan. Opas auttaa myös eettisiä toimikuntia arvioimaan tutkimusten lausuntohakemuksia.

Kliininen tutkimus on ihmisillä tehtävää lääketieteellistä tutkimusta, jossa kajotaan ihmisen yksityisyyteen. Siksi tutkimuseettinen pohdinta onkin olennainen osa kliinistä tutkimusta aina suunnitteluvaiheesta tutkimustulosten julkaisemiseen saakka.

Tutkimus käynnistetään tutkijan saatua eettisen toimikunnan arvioon perustuvan puoltavan lausunnon. Tutkimuksen edetessä voi nousta esiin uusia eettisiä kysymyksiä, jotka on selvitettävä tutkimusryhmän sisällä. Ne voivat johtaa alkuperäisen tutkimussuunnitelman merkittäviin muutoksiin, joihin tarvitaan eettisen toimikunnan lausunto.

Toimittajat

Tapani Keränen, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon dosentti 2005 ja neurologian dosentti 1990. LL 1973, LKT 1988. Neurologian erikoislääkäri 1987, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri 1990. Valtakunnallisen lääketieteellisen tukimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) puheenjohtaja vuodesta 2014.

Amos Pasternack on sisätautiopin emeritusprofessori Tampereen yliopistossa. Hän toimi TAYS:n sisätautien klinikan ylilääkärinä vuosina 1976-2001. LL 1961, LKT 1961. Sisätautien erikoislääkäri 1967, nefrologian erikoislääkäri 1969.

Kirjoittajat

 • Stepani Bendel, LT
 • Ritva Halila, LT, dosentti
 • Arja Halkoaho, TtT
 • Seppo Heinonen, LT, professori
 • Teppo Järvinen, professori
 • Markus Kaski, LKT
 • Tapani Keränen, LKT, dosentti
 • Outi Konttinen, YTM
 • Kimmo Kontula, LKT, professori
 • Helena Kääriäinen, LKT, professori
 • Veikko Launis, professori
 • Raisa Leivonen, HTM
 • Kimmo Linnavuori, LKT, FT
 • Helena Länsimies, TtT
 • Arto Palmu LT, dos.
 • Amos Pasternack, LKT, professori
 • Heikki Peltola, LKT, professori
 • Anna-Maija Pietilä, THT, professori
 • Eila Repo-Tiihonen, dosentti
 • Juha Rinne, LT, professori
 • Risto O. Roine, LKT, professori
 • Heikki Ruskoaho, LKT, professori
 • Pertti Saloheimo, LT
 • Mika Scheinin, LKT, professori
 • Raine Sihvonen LT
 • Sirpa Soini, VT
 • Turgut Tatlisumak, professori
 • Jari-Pekka Tuominen, OTK, VT
 • Matti Uhari, LKT, professori
 • Ari Uusaro, LT, MHSc, dosentti
 • Tiina Varis, LT
 • Heikki Vartiainen, LKT, dosentti
 • Eero Vuorio, LKT, professori