Informaation määrän järkevä hallitseminen edellyttää kykyä analysoida tietoa nopeasti ja tehokkaasti. Tiedon analysoimisessa tarvitaan epidemiologian ja tilastotieteen menetelmien tuntemusta. Epidemiologia ja biostatistiikka-teos on tarkoitettu lääketieteellisen havaintoaineiston tilastolliseen analysointiin.

Teoksessa tarkastellaan miten lääketieteellisen tutkimusaineiston keräys, käsittely, analysointi ja raportointi tapahtuvat. Eri menetelmien käyttöä ja tulkintaa on havainnollistettu runsaan esimerkkiaineiston ja kuvituksen avulla. Erityisesti opastetaan, miten tutkimustuloksia tulkitaan ja kuinka niistä raportoidaan. Yksi teoksen tavoitteista on auttaa lukijaa nauttimaan informaation hallitsemisesta.

Toimittajat

Matti Uhari on ollut Oulun yliopiston lastentautiopin professori vuodesta 1998 lähtien. LL 1973, LKT 1980. Lastentautien erikoislääkäri 1979 ja lasteninfektioiden erikoislääkäri 1993. Oulun yliopiston lastentautiopin apulaisprofessori vuodesta 1984.

Pentti Nieminen on Oulun yliopiston lääketieteellisen tietojenkäsittelyn lehtori. FM 1980, FL 1989, FT 1996. Tilastollisen tietojenkäsittelyn dosentti 1997.

Kirjoittajat

  • Pentti Nieminen
  • Matti Uhari, LKT, professori