Nefrologia kattaa aikuisnefrologian keskeisimmät aiheet diagnostiikan uusimmista menetelmistä dialyysihoitoihin ja munuaisensiirtoihin.

Lääketieteellisen tutkimuksen nopea edistyminen on vaikuttanut nefrologiaan voimakkaasti. Dialyysihoito ja munuaisensiirto ovat olleet jo pitkään nefrologian keskeisiä alueita. Nyttemmin yhä tärkeämmiksi diagnostiikassa ja hoidossa ovat tulleet uudet kuvantamismenetelmät, kuten tietokonetomografia ja magneettikuvaus.

Nefrologia käsittää aikuisnefrologian keskeiset aiheet. Munuaisten rakenne ja toiminta selitetään elimen toimintahäiriöiden ja tautien syntymekanismien ymmärtämiseksi. Tautien jaottelu noudattaa vakiintunutta ryhmittelyä.

Toimittajat

Amos Pasternack on sisätautiopin emeritusprofessori Tampereen yliopistossa. Hän toimi TAYS:n sisätautien klinikan ylilääkärinä vuosina 1976-2001. LL 1961, LKT 1961. Sisätautien erikoislääkäri 1967, nefrologian erikoislääkäri 1969.

Kirjoittajat

  • Eero Honkanen, LKT, dosentti
  • Tiit Kööbi, LT, dosentti
  • Kaj Metsärinne, LL, dosentti
  • Jukka Mustonen, LKT, professori
  • Amos Pasternack, LKT, professori
  • Ilkka Pörsti, LT
  • Heikki Saha, LKT, dosentti
  • Kaija Salmela, LKT, professori
  • Seppo Soimakallio, LKT, professori