Kehitysvammainen potilaana

Julkaistu 24.11.2022

Kehitysvammainen potilaana -teoksessa määritellään kehitysvammaisuus ja kuvataan erilaiset kehitysvammaoireyhtymät ja -sairaudet. Aiheina ovat mukana kehitysvammaisten yleisterveys, mielenterveys ja kuntoutus. Kehitysvammaiset ja läheiset kertovat myös itse elämästään kuvin ja sanoin.

Kehitysvammainen potilaana -teoksessa määritellään kehitysvammaisuus ja kuvataan erilaiset kehitysvammaoireyhtymät ja -sairaudet. Pitkään alalla työskenteleville lääkäreille on kertynyt kehitysvammaisten hoitamisesta paljon käytännön tietoa, joka on kerätty tähän päivettyyn teokseen.

Teoksessa vastataan kysymykseen, mitä on kehitysvammaisuus. Siinä kuvataan kehitysvammaoireyhtymiä, kehitysvammaisen yleistä terveyttä ja mielenterveyttä. Myös kehitysvammaisen kuntoutus ja elinkaari ovat oma osionsa. Lisäksi käsitellään edellistä painosta tarkemmin kehitysvammaisuuden syyn tutkimista, genetiikkaa ja harvinaissairauksia yleisesti. Teoksessa on myös luku kehitysvammaisuuden haasteista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmien kannalta.

Teos on tarkoitettu kaikille kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille, sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, psykologeille, erilaisille terapeuteille, opettajille, palveluasumisyksiköiden henkilökunnalle ja näiden alojen opiskelijoille. Se sopii myös kehitysvammaisten läheisille.

Toimittajat

Maria Arvio LKT, prof.

Seija Aaltonen LT

Jaana Lähdetie LKT, dos.

Kirjoittajat

Aaltonen Seija LT

Arvio Maria LKT, prof.

Kerätär Raija LT

Lähdetie Jaana LKT, dos.

Nyman Markku LL

Salomaa Marja LL

Storvik Markus FaT, dos.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Oppikirja

Laajuus

260 artikkelia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

ISBN

978-952-360-241-0

Painetun kirjan sisällysluettelo

Arviot

/ 8 arviota