Yleissairaalapsykiatria

Julkaistu 3.9.2019

Kaikki terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat tilanteisiin, joissa tarvitaan yleissairaalapsykiatrian taitoja – psykiatrista toimintaa terveydenhuollon somaattisissa yksiköissä sekä monisairaiden potilaiden hoitamista erikoisalojen yhteistyönä. Varsinaisten mielen sairauksien lisäksi tärkeä osa yleissairaalapsykiatriaa on vakavien somaattisten sairauksien aiheuttaman hädän ja ahdistuksen lieventäminen.

Yleissairaalapsykiatria on ensimmäinen suomalainen oppi- ja käsikirja yleissairaalapsykiatrian parissa työtään tekeville ammattilaisille ja kaikille potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Teoksessa tarkastellaan psyykkisten häiriöiden merkitystä somaattisten sairauksien yhteydessä uusimman saatavissa olevan tiedon mukaisesti arvioituna. Teoksessa käsitellään myös hoitomyöntyvyyttä, hoitotahtoa, hoidon eettisiä periaatteita, sairastamisen kulttuurillisia puolia ja suuronnettomuustilanteiden kriisityötä. Kirja huomioi kaikenikäiset potilaat, ja erityistä huomiota on kiinnitetty potilaan iän ja kehitystason merkitykseen.

Suunnitteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus parantanee yleissairaalapsykiatrisen avun saatavuutta sosiaalihuollossa mutta tuo samalla uusia vaatimuksia näitä palveluja antaville. Yleissairaalapsykiatria on tarkoitettu psykiatristen erikoisalojen lääkärien lisäksi sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa työskenteleville somaattisten alojen lääkäreille. Kirja soveltuu myös muille terveydenhuoltoalan ammattilaisille, kuten psykologeille, sairaanhoitajille, sosiaalityöntekijöille, fysio- ja toimintaterapeuteille sekä monille sosiaalihuollon piirissä työskenteleville. Kirja käy myös näiden alojen opiskelijoiden oppikirjaksi.

Toimittajat

Tuula Pesonen LT, psykiatrian erikoislääkäri.

Veikko Aimo Aalberg Professori, LKT, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri.

Antero Leppävuori LL 1972, LKT 1981, psykiatrian erikoislääkäri 1983, yleissairaalapsykiatrian erityispätevyys 2000, psykiatrian dosentti (HY) 2003, hallinnon pätevyys 2004.

Sami Räsänen LT, psykiatrian erikoislääkäri.

Liisa Viheriälä LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri.

Kirjoittajat

 • Veikko Aalberg LKT, prof.
 • Mauri Aalto LT, prof.
 • Tuula Arvonen LL
 • Pia Charpentier PsyM
 • Hanna Ebeling LT, prof.
 • Ritva Erkolahti LKT, dos.
 • Nora Hagelberg LT, dos.
 • Henna Haravuori LT
 • Pirkko Hiltunen LT
 • Matti O. Huttunen LKT, prof.
 • Juha Hänninen LL, VTK
 • Matti Isohanni LKT, prof.
 • Leena Jaakkola LL
 • Auli Joutsenoja LL
 • Kaija Järventausta LT, dos.
 • Erika Jääskeläinen LT, dos.
 • Riittakerttu Kaltiala-Heino LT, YK, prof.
 • Liisa Kantojärvi LT, KM
 • Eeva-Riitta Kokkonen LT
 • Hannu Koponen LKT, prof.
 • Salla Koponen LT
 • Jyrki Korkeila LT, prof.
 • Leena Kähäri LL
 • Eeva Lahti sairaanhoitaja
 • Jarmo Lappalainen LL
 • Pekka Larivaara LKT, prof.
 • Leena Launis LL
 • Jouko Laurila LT, dos.
 • Kai Lehtimäki LT, dos.
 • Johannes Lehtonen LKT, prof.
 • Esa Leinonen LT, prof.
 • Virpi Leppänen LT
 • Antero Leppävuori LKT, dos.
 • Kristian Läksy LT
 • Jouko Lönnqvist LKT, prof.
 • Katri Makkonen LT
 • Laura Mannila psykoterapeutti
 • Mauri Marttunen LT, prof.
 • Liisa Metsähonkala LT, dos.
 • Päivi J. Miettinen LT, dos.
 • Pertti Mustajoki LKT, prof.
 • Mika Niemelä FT
 • Eeva Nikkola LT
 • Olli Oranta TtT
 • Markku Partinen LKT, prof.
 • Kaarina Peltosaari PsM
 • Jani Penttilä LT, dos.
 • Tuula Pesonen LT
 • Helena Pihko LT, prof.
 • Raimo Puustinen LL, FT, PhD
 • Outi Ruohola TM, pastori
 • Jaana Ruuska LT
 • Sami Räsänen LT
 • Tuula Saarela LT, FK
 • Kaisa Saari LT
 • Salla Salo PsM
 • Florence Schmitt FT
 • Martti A. Siimes LKT, prof.
 • Kaarlo Simojoki LT, prof.
 • Timo Strandberg LKT, prof.
 • Laura Suomalainen LT, dos.
 • Kirsi Suominen LT, dos.
 • Tero Taiminen LT, dos.
 • Katinka Tuisku LT, dos.
 • Tuija Turunen PsT
 • Risto Vataja LL (väit.)
 • Liisa Viheriälä LL
 • Helena Vorma LT
 • Kari Ylimäinen PsM
 • Antti-Jussi Ämmälä LL
 • Erkki Äärelä LL
Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Oppikirja

Laajuus

496 artikkelia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

ISBN

978-952-360-069-0

Painetun kirjan sisällysluettelo

Arviot

Sisältöä ei ole arvioitu.