Ravitsemustiede

Julkaistu 1.4.2014 • Päivitetty 12.4.2021

Teos sisältää ravitsemustieteen perusteet ja kliinisen ravitsemuksen eri osa-alueet.

Päivitetty Ravitsemustiede tarjoaa perustiedot ravitsemustieteestä ja kliinisestä ravitsemuksesta. Teos sisältää kattavasti nykytiedon ravitsemuksen eri osa-alueista.

Ravitsemustiede käsittelee ravitsemusfysiologian perusteet kuvituksin. Tämä osio on päivitetty ravitsemusgenomiikan ja epigenetiikan näkökulmista. Uutta ovat immunologian ja suolistomikrobiston merkitystä aineenvaihdunnalle ja terveydelle käsittelevät luvut.

Teoksessa esitellään uusin tieto sairauksien ehkäisystä ja hoidosta ravitsemuksen keinoin sekä tarkastellaan ravitsemusta elinkaaren eri vaiheissa. Vanhenevan väestön ravitsemusongelmat huomioidaan omassa uudistetussa luvussaan.

Teoksessa luodaan katsaus kansanravitsemuksen kehitykseen ja nykyravitsemukseen Suomessa. Se sisältää luvun kasvis-, trendi- ja etnisistä ruokavalioista sekä ravitsemuksesta ja liikunnasta - kaikki asioita, jotka tulevat usein esille myös terveydenhuollon ammattilaisen työssä. Teoksessa kerrotaan myös lyhyesti elintarvikkeiden valvonnasta.

Ravitsemustiede on tarkoitettu ensisijaisesti lääketieteen ja ravitsemustieteen opiskelijoille, lääkäreille, ravitsemusasiantuntijoille ja terveydenhuoltohenkilöstölle. Myös muut ravitsemuksesta kiinnostuneet saavat siitä arvokasta tietoa.

Toimittajat

Marja Mutanen on ravitsemusfysiologian emeritaprofessori Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut Helsingin yliopistossa opetus- ja tutkimusviroissa 1978–2019. ETT 1987, ravitsemustieteen dosentti 1988, professori 2003–2019.

Harri Niinikoski on lääketieteellisen ravitsemusopin professori Turun yliopistossa ja toimii lisäksi lastenendokrinologina Tyksissä. LL 1991, LT 1997, lastentautien erikoislääkäri 2000, kokeellisen lastentautiopin dosentti 2003, lastenendokrinologi 2006, professori 2015.

Ursula Schwab on ravitsemusterapian professori Itä-Suomen yliopistossa ja toimii lisäksi ravitsemusterapeuttina Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. THM ja laillistettu ravitsemusterapeutti 1993, FT 1999, dosentti 2002, professori 2016.

Matti Uusitupa on toiminut Itä-Suomen yliopiston ravitsemusgenomiikan ja ravitsemusgenetiikan professorina 2010–2014 ja emeritusprofessorina 2014 alkaen, ja aikaisemmin sisätautien apulaisprofessorina 1985–1987 ja kliinisen ravitsemustieteen professorina Kuopion yliopistossa 1987–1997. Hän on toiminut myös Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärinä 1998–2001 ja Kuopion yliopiston rehtorina 2001–2009. LL 1972, sisätautien erikoislääkäri 1980, LKT 1983, sisätautiopin dosentti 1984.

Kirjoittajat

 • Ala-Kokko Tero, LT, prof.
 • Arkkila Perttu, LT, prof.
 • Bäcklund Minna, LT, dos.
 • Elorinne Anna-Liisa, FT, prof.
 • Eskelinen Marjo, FT
 • Fogelholm Mikael, ETT, prof.
 • Freese Riitta, ETT, dos.
 • Hausen Hannu, HLT, EHL, MPH, prof. emer.
 • Heinonen Marina, ETT, prof.
 • Jartti Tuomas, LT, prof.
 • Kalliomäki Marko, LT, apul. prof.
 • Karhunen Leila, FT, dos.
 • Kastarinen Mika, LT, dos.
 • Kivipelto Miia, LT, prof.
 • Kiviranta Panu, LT
 • Kolho Kaija-Leena, LT, prof.
 • Koski Sari, Prov.
 • Kröger Heikki, LT, prof.
 • Kurppa Sirpa, MMT, prof.
 • Kylliäinen Sirkku, MMM
 • Kärenlampi Sirpa, FT, prof.
 • Laatikainen Tiina, LT, prof.
 • Laitinen Kirsi, PhD, apul. prof.
 • Lamberg-Allardt Christel, MMT, prof.
 • Lehtisalo Jenni, FT
 • Mursu Jaakko, FT, dos.
 • Mutanen Marja, ETT, prof.
 • Männikkö Reija, TtT
 • Männistö Satu, ETT, dos.
 • Ngandu Tiia, LT, dos.
 • Niinikoski Harri, LT, prof.
 • Nykänen Irma, FT, dos.
 • Ojala Raimo, Prov.
 • Randell Jukka, LT
 • Rautava Samuli, LT, prof.
 • Rautavirta Kaija, ETT
 • Ruusunen Anu, FT, dos.
 • Saano Susanna, FaT, prov.
 • Saarnio Juha, LT, prof.
 • Salonen Anne, PhD
 • Schwab Ursula, FT, prof.
 • Soininen Hilkka, LKT, prof.
 • Strandberg Timo, LKT, prof.
 • Tuomilehto Henri, LT, dos.
 • Uusitupa Matti, LKT, prof.
 • Valsta Liisa, ETT, MSc, dos.
 • Vilo Sanna, LL
 • Voutilainen Eeva, ETL
 • Vänttinen Olli, LL
 • Yki-Järvinen Hannele, LKT, prof.
Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Oppikirja

Laajuus

651 artikkelia

Kohderyhmä

 • lääketieteen ja ravitsemustieteen opiskelijat
 • lääkärit
 • ravitsemusasiantuntijat
 • muu terveydenhuoltohenkilöstö

ISBN

978-951-656-964-5

Painetun kirjan sisällysluettelo

Arviot

/ 10 arviota