Ravitsemustiede

Julkaistu 1.4.2014

Teos sisältää ravitsemustieteen perusteet ja kliinisen ravitsemuksen eri osa-alueet.

Tieto ravitsemuksen ja terveyden välisistä yhteyksistä on lisääntynyt ja samalla on korostunut elintapojen merkitys ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Teos jakaantuu kolmeen pääosaan: ravintofysiologiaan, sairauksien ehkäisyyn ja sairauksien ravitsemushoitoon. Lisäksi mukana on lyhyt osa ravitsemuksen erityiskysymyksistä.

Teoksen eri osissa käsitellään ravitsemustieteen perusteet kolmesta eri näkökulmasta. Ravitsemusfysiologia kertoo, miten ruoansulatus toimii ja miten ravintoaineiden imeytyminen, kuljetus ja eritys tapahtuvat elimistössä. Toisessa osassa kerrotaan, miten ravitsemuksen avulla voidaan ehkäistä kansansairauksia, kuten diabetesta ja sydän- ja verisuonisairauksia. Kolmas osa sisältää kliinisen ravitsemuksen eri osa-alueet, kuten tehostetun ravitsemushoidon.

Toimittajat

Antti Aro toimi tutkimusprofessorina Kansanterveyslaitoksen Ravitsemusosastolla vuosina 1991–2003. Apulaislääkäri, erikoislääkäri ja osastonylilääkäri HYKS:n ja KYS:n sisätautien klinikoilla 1965–1983. LL 1963, LKT 1973, ETT 2002. Sisätautien erikoislääkäri 1970, endokrinologian erikoislääkäri 1979. Sisätautiopin dosentti 1970, kliinisen ravitsemustieteen dosentti 1979.

Marja Mutanen on ravitsemusfysiologian professori Helsingin yliopistossa. ETT 1987, ravitsemustieteen dosentti 1988.

Matti Uusitupa on ravitsemusgenomiikan ja ravitsemusgenetiikan professori Itä-Suomen yliopistossa. LL 1972, LKT 1983, sisätautien erikoislääkäri 1980, sisätautiopin dosentti 1984.

Kirjoittajat

 • Riku Aantaa, LT, dosentti
 • Seppo Alahuhta, LT, professori
 • Tero Ala-Kokko, LT, professori
 • Antti Aro, LKT, professori
 • Maaret Castrén, LT, professori
 • Anna-Liisa Enkovaara, LL
 • Risto Erkkola, LKT, professori
 • Marjo Eskelinen
 • Mikael Fogelholm, professori, ETT
 • Riitta Freese, dosentti, ETT
 • Hannu Hausen, HLT, EHL, MPH, professori emeritus
 • Erika Isolauri, professori, LT, dosentti
 • Leila Karhunen, FT, dosentti
 • Pirkka Kirjavainen, FT
 • Miia Kivipelto, LT, MD, PhD, professori
 • Anna-Liisa Kosonen, professori
 • Heikki Kröger, LT, professori
 • Sirkku Kylliäinen, MMM
 • Sirpa Kärenlampi, FT, professori
 • Marjaana Lahti-Koski, dosentti, FT, ETM, Terveysjohtaja
 • Christel Lamberg-Allardt, MMT, FT, professori
 • Tuula Manner, LKT, dosentti
 • Marja Mutanen, professori, ETT, professori
 • Hannu Mykkänen, professori, PhD, professori
 • Satu Männistö, dosentti, ETT, akatemiatutkija
 • Harri Niinikoski, LT, professori
 • Pirkko Paakkari, LKT
 • Ilkka Parviainen, LT, dosentti
 • Juha Perttilä, LKT, dosentti
 • Pekka Pikkarainen, LKT, professori
 • Kaija Rautavirta, ETT
 • Aila Rissanen, LKT, professori
 • Esko Ruokonen, LT, professori
 • Ismo Räihä, LKT, professori
 • Eeva Salminen, LKT, dosentti
 • Ursula Schwab, dosentti, PhD, Kliininen opettaja
 • Olli Simell, LKT, professori
 • Laura Sinisalo, MMM, THT
 • Hilkka Soininen, LKT, professori
 • Henri Tuomilehto, dosentti
 • Riitta Törrönen, dosentti, FT, Yliopistotutkija
 • Olavi Ukkola, professori, apulaisopettaja
 • Matti Uusitupa, LKT, professori
 • Hanna Viitala, TtM
 • Atte Von Wright, professori, PhD, professori
 • Eeva Voutilainen, ETL
 • Hannele Yki-Järvinen, LKT, professori
Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Oppikirja

Laajuus

405 artikkelia

Kohderyhmä

 • lääketieteen ja ravitsemustieteen opiskelijat
 • lääkärit
 • ravitsemusasiantuntijat
 • muu terveydenhuoltohenkilöstö

ISBN

978-951-656-577-7

Painetun kirjan sisällysluettelo

Arviot

/ 8 arviota