Psykiatria

Julkaistu 13.3.2017

Psykiatria on koko kliinisen psykiatrian kattava suomalainen klassikko. Teoksen tavoitteena on edistää psykiatrista hoitoa riittävän yksityiskohtaisten, käytännön toimintaa tukevien ja Suomen oloihin soveltuvien hoito-ohjeiden myötä.

Mielenterveyden kehitys luo menestyksen ja selviytymisen edellytykset sekä yksilölle että koko ihmisyhteisölle. Nykyaikaisen psykiatrian kiinnostus ja vastuu mielenterveydestä on laajentunut vuosikymmenten saatossa ihmisten yleisiin ongelmiin, ahdistukseen, masennukseen, päihdeongelmiin, poikkeavaan käyttäytymiseen, psykosomaattisiin oireisiin, unen häiriöihin tai seksuaalisuuteen liittyviin ongelmiin, joita hoidetaan psykiatrisessa avohoidossa ja yhä enemmän myös sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja lähipalveluissa.

Psykiatria on koko kliinisen psykiatrian kattava suomalainen klassikko, jolla on vahva asema suomalaista kliinistä psykiatriaa edustavana tiedonlähteenä. Psykiatria-teos on sisällöltään uusittu ja tuo kiinnostavaa lisätietoa ihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn taustoista, paitsi mielenterveyden häiriintymisestä, myös hyvän mielenterveyden kehittymisen ehdoista. Teos tarkastelee ihmisen hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin taustoja eri näkökulmista ymmärtääkseen ja kyetäkseen auttamaan häntä. Kirjassa kuvataan myös ne olosuhteet, joissa psykiatriaa ja mielenterveystyötä tullaan toteuttamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisvaltaisen uudistumisen myötä.

Teoksen tavoitteena on edistää psykiatrista hoitoa riittävän yksityiskohtaisten, käytännön toimintaa tukevien ja Suomen oloihin soveltuvien hoito-ohjeiden myötä. Kirja palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja yhteiskunnan muidenkin toimijoiden tarpeiden lisäksi oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijoiden tarpeita. Se tarjoaa lisäksi vankkaa asiatekstiä potilaille, heidän omaisilleen ja kaikille mielenterveydestä kiinnostuneille.

Toimittajat

Jouko Lönnqvist on psykiatrian professori Helsingin yliopistossa. Hän toimii tutkimusprofessorina ja osastojohtajana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. LL 1968, LKT 1977, psykiatrian erikoislääkäri 1974.

Mauri Marttunen on nuorisopsykiatrian professori Helsingin yliopistossa. Hän toimii tutkimusprofessorina ja yksikön päällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. LL 1980, LT 1994, psykiatrian dosentti 1997.

Markus Henriksson on psykiatrian dosentti Helsingin yliopistossa. Hän toimii ryhmäpäällikkönä ja lääkintäneuvoksena Valvirassa.

Timo Partonen on psykiatrian dosentti Helsingin yliopistossa. Hän toimii ylilääkärinä ja yksikön päällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. LL 1990, LT 1996, psykiatrian erikoislääkäri 1997.

Kirjoittajat

 • Aalberg Veikko LKT, prof.
 • Aaltonen Jukka LKT, HuK, prof.
 • Aronen Eeva LKT, prof.
 • Eronen Markku LT, dos.
 • Heinälä Pekka LL
 • Henriksson Markus LT, dos.
 • Hietala Jarmo LT, prof.
 • Isohanni Matti LKT, prof.
 • Isometsä Erkki LT, prof.
 • Joukamaa Matti LKT, prof.
 • Kaltiala-Heino Riittakerttu LT, YK, prof.
 • Karila Irma PsT
 • Karlsson Hasse LT, FM, prof.
 • Keistinen Hilkka LL, psykoterapeutti VET †
 • Kieseppä Tuula LT, dos.
 • Koponen Hannu LT, prof.
 • Korkeila Jyrki LT, prof.
 • Kuoppasalmi Kimmo LKT, dos.
 • Lauerma Hannu LT, dos.
 • Lehtonen Johannes LKT, prof.
 • Leinonen Esa LT, prof.
 • Leppämäki Sami LT, dos.
 • Lönnqvist Jouko LKT, prof.
 • Marttunen Mauri LT, prof.
 • Mattila Aino LT, dos.
 • Moring Juha LKT, dos.
 • Partonen Timo LT, prof.
 • Rissanen Aila LKT, prof.
 • Sourander Andre LT, prof.
 • Sundman Peter sosiaalityöntekijä,
 • psykoterapeutti VET
 • Suokas Jaana LT, dos.
 • Suvisaari Jaana LT, prof.
 • Syvälahti Erkka LKT, prof.
 • Taiminen Tero LT, dos.
 • Tiihonen Jari LT, prof.
 • Vataja Risto LL (väit.)
 • Vuorilehto Maria LT
Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Oppikirja

Laajuus

370 artikkelia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

ISBN

978-951-656-323-0

Painetun kirjan sisällysluettelo

Arviot

/ 45 arviota