Psykiatria

Julkaistu 13.3.2017 • Päivitetty 14.9.2021

Psykiatria on koko kliinisen psykiatrian kattava suomalainen klassikko, jolla on vahva asema suomalaista kliinistä psykiatriaa edustavana tiedonlähteenä. Kauttaaltaan uudistuneessa Psykiatria-teoksessa myös tulevaisuuden tarpeet on huomioitu. Osaaminen ja vastuu ovat laajentuneet myös varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä väestön mielenterveyden edistämiseen.

Kokonaan uudistettu Psykiatria-teos vuodelta 2021 sisältää uusimman luotettavan tiedon mielenterveydestä ja sen häiriöistä sekä laajemmin koko psykiatriasta vastaamaan ajankohdan ja myös tulevaisuuden tarpeita. Kaikki luvut on kirjoitettu uudelleen, ja lukuja on tullut myös lisää.

Sisällön uudistamiseen on vaikuttanut mm. kasvava kiinnostus mielenterveyttä kohtaan, lisääntyvä tieto mielenterveyden häiriöistä, uudistunut diagnostiikka, hoidon tarpeen lisääntyvä tiedostaminen ja psykososiaalisten hoitojen ja psykoterapian kasvava kysyntä. Lisäksi lääkehoidoille ja muille biologisille hoidoille on tullut uusia käyttötapoja, ja sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuvat jatkuvasti. Erikoissairaanhoidon ja peruspalveluiden yhteistyö tarvitsee kehittämistä, ja potilasturvallisuus sekä potilaiden ja heidän läheistensä asema ovat vahvistuneet hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Mielenterveyden kehitys luo menestyksen ja selviytymisen edellytykset sekä yksilölle että koko ihmisyhteisölle. Teoksen tavoitteena on edistää psykiatrista hoitoa riittävän yksityiskohtaisten, käytännön toimintaa tukevien ja Suomen oloihin soveltuvien hoito-ohjeiden myötä.

Psykiatria-teos palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja yhteiskunnan muiden toimijoiden tarpeiden lisäksi oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijoiden tarpeita. Se tarjoaa lisäksi vankkaa asiatekstiä potilaille, heidän omaisilleen ja kaikille mielenterveydestä kiinnostuneille.

Toimittajat

Jouko Lönnqvist

Psykiatrian emeritusprofessori, Helsingin yliopisto

Tutkimusprofessori (eläkkeellä), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Markus Henriksson

Psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto

Ylijohtaja, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Mauri Marttunen

Nuorisopsykiatrian professori, Helsingin yliopisto ja HUS

Tutkimusprofessori (eläkkeellä), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Timo Partonen

Psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto

Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Kirjoittajat

 • Aalberg Veikko LKT, prof.
 • Aaltonen Jukka LKT, prof.
 • Aronen Eeva LKT, prof.
 • Haravuori Henna LT, dos.
 • Henriksson Markus LT, dos.
 • Hietala Jarmo LKT, prof.
 • Isometsä Erkki LT, prof.
 • Järnefelt Heli PsT
 • Jääskeläinen Erika LT, dos.
 • Kaltiala Riittakerttu LT, YTK, prof.
 • Kampman Olli LT, prof.
 • Karila Irma PsT
 • Karlsson Hasse LT, FM, prof.
 • Kieseppä Tuula LT, dos.
 • Koivisto Maaria LL
 • Koponen Hannu LT, dos., prof.
 • Korkeila Jyrki LT, prof.
 • Lauerma Hannu LT, dos.
 • Leinonen Esa LT, prof.
 • Leppämäki Sami LT, dos.
 • Levola Jonna LT
 • Lindberg Nina LT, prof.
 • Läksy Kristian LT
 • Lönnqvist Jouko LKT, prof.
 • Markkula Niina LT, dos.
 • Marttunen Mauri LT, prof.
 • Melartin Tarja LT, dos.
 • Miettunen Jouko FT, prof.
 • Niemelä Solja LT, dos., apulaisprof.
 • Partonen Timo LT, dos., tutkimusprof.
 • Pesonen Tuula LT
 • Pirkola Sami LT, dos., prof.
 • Raaska Kari LT
 • Rissanen Aila LKT, prof.
 • Räsänen Sami LT, prof.
 • Sourander André LT, prof.
 • Sundman Peter VTK
 • Suokas Jaana LT, dos.
 • Suvisaari Jaana LT, dos., tutkimusprof.
 • Taiminen Tero LT, dos.
 • Tiihonen Jari LT, prof.
 • Vataja Risto LL
Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Oppikirja

Laajuus

544 artikkelia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

ISBN

978-952-360-248-9

Painetun kirjan sisällysluettelo

Arviot

/ 61 arviota