Potilasturvallisuustaidot lääkärin työssä

Julkaistu 12.5.2022 • Päivitetty 25.5.2022

Luentokokonaisuus antaa uudessa työpaikassa aloittavalle lääkärille ja hammaslääkärille perusvalmiudet potilasturvalliseen toimintaan.

Toimiakseen turvallisesti lääkäri tarvitsee hyvät ammatilliset tiedot ja taidot, kyvyn soveltaa opittua potilaiden hoitoon sekä työelämätaitoja, jotka auttavat pärjäämään työelämässä. Lääkärin työhön liittyy sääntelyä ja velvoitteita, mutta myös oikeuksia. Päätöksenteko ei aina ole helppoa, vaikka tuntisi lääketieteen perusteet hyvin. Jokaisessa työpaikassa omat käytännöt, ja muiden ammattiryhmien tai potilaan ja läheisten kanssa asiointi voivat vaikuttaa ratkaisevasti hoidon lopputulokseen.

Usein toistuvat vaaranpaikat liittyvät tiedon kulkuun, kommunikointiin, turvallisuutta varmistavien suojausten pettämiseen tai toimintaprosessien häiriöihin. Uudessa tehtävässä aloittavan lääkärin on hyvä tietää, miten toimia ja mistä saada tukea potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Osaamistavoitteet

  • Ymmärtää työelämässä lääkärinä tarvittavat turvallisuutta varmistavat perustaidot ja osaa soveltaa niitä.
  • Osaa toimia moniammatillisessa työyhteisössä.
  • Tuntee turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa tilanteita, joihin liittyy potilasturvallisuuden vaarantumisen riskejä.
  • Tuntee ja osaa soveltaa suojauksia ja virheiltä ehkäiseviä toimenpiteitä.
  • Osaa toimia vaaratapahtumien tai vahinkojen jälkeen.

Luennot

Jokainen luento kestää noin 45 minuuttia. Parhaan hyödyn saa katsomalla luentoja yhdessä ohjaajan tai kollegoiden kanssa keskustellen niiden sisällöistä.

Julkaisupäivä Aihe ja asiantuntija
25.5.2022 Perehtyminen uuteen työympäristöön, kesälääkärin oikeudet ja velvollisuudet
Krista Tarkkala
25.5.2022 Ammattien välinen yhteistyö ja onnistunut kommunikaatio
Minna Halinen
1.6.2022 Inhimilliset tekijät ja systeemitekijät, oman suoriutumisen rajat
Tuija Ikonen
1.6.2022 Potilaan polku ja hoitoprosessin suojaukset
Tuija Ikonen
8.6.2022 Kirjaaminen potilasasiakirjoihin ja lähetteiden tekeminen
Minna Halinen
8.6.2022 Tehokas päätöksenteon taktiikka
Minna Halinen
15.6.2022 Diagnostiset harhat ja ajatusvääristymät, virhetyypit ja niiden välttäminen
Krista Tarkkala
15.6.2022 Lääkitysturvallisuus ja turvallinen lääkehoito
Marianne Kuusisto ja Tanja Eriksson
22.6.2022 Vaaratapahtumista ilmoittaminen ja arviointimenettelyt
Tuija Ikonen ja Merja Jutila
22.6.2022 Ei mennyt kuin Strömsössä – vahingon jälkihoito
Sally Leskinen

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Asiantuntijat

Potilasturvallisuuden professori, terveydenhuollon erikoislääkäri Tuija Ikonen, Turun yliopisto ja Pohjanmaan hyvinvointialue, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Yleislääketieteen erikoislääkäri, koulutusylilääkäri Tanja Eriksson, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Farmaseutti, FM, lääkitysturvallisuuskoordinaattori Marianne Kuusisto, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Sairaanhoitaja YAMK, potilasturvallisuuskoordinaattori Merja Jutila, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Yleislääketieteen erikoislääkäri, koulutusylilääkäri Minna Halinen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Yleislääketieteen erikoislääkäri, koulutusylilääkäri Krista Tarkkala, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Johtajaylilääkäri Sally Leskinen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. TAYS erityisvastuualueen potilasturvallisuuslähettiläs, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Avaa luentokokonaisuus

Oppimateriaali

Videoluennot 10 kpl

Laajuus

7 tuntia 45 minuuttia

Kohderyhmä

Sijaisina toimivat neljännen tai viidennen vuosikurssin lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat, uudessa tehtävässä aloittavat vastavalmistuneet lääkärit ja hammaslääkärit sekä lääkärit ja hammaslääkärit, jotka haluavat varmistaa potilasturvallisuustaitojaan.

Arviot

Sisältöä ei ole arvioitu.