Vajaaravitsemus

Julkaistu 27.3.2020

Vajaaravitsemus vaikuttaa laajasti potilaan vointiin ja toimintakykyyn.

Vajaaravitsemuksen ehkäisy jää helposti liian vähälle huomiolle, vaikka sen tulisi olla luonteva osa potilaan hoitoa. Vajaaravitsemus heikentää potilaiden elämänlaatua ja lisää sairastavuutta, hoidon tarvetta ja kuolleisuutta. Vajaaravitsemuksen ehkäisy on helpompaa kuin sen hoito. Siksi vajaaravitsemuksen riskin tunnistaminen on olennainen osa potilaan hyvää hoitoa ja potilasturvallisuutta. 

Kurssilla Tunnistatko vajaaravitsemuksen? opit, miten vajaaravitsemus syntyy ja millainen merkitys sillä on potilaan, sairaanhoidon ja yhteiskunnan kannalta. Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ja hoito -kurssilla käsitellään keinoja, joilla vajaaravitsemuksen riskissä olevan potilaan ravitsemustilaa voidaan parantaa moniammatillisesti. Vajaaravitsemusriski eri potilasryhmissä – Seulonta ja toimenpiteet -kurssilla perehdytään potilasryhmäkohtaiseen teoriaan ja harjoitellaan potilasesimerkkien avulla tunnistamaan vajaaravitsemuksen riskissä olevat potilaat ja valitsemaan potilaalle yksilöllisesti sopivat keinot, joilla vajaaravitsemuksen syntymistä voidaan ehkäistä.

Kokonaisuuteen kuuluvat sisällöt

  • Tunnistatko vajaaravitsemuksen? (Verkkokurssi)
  • Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ja hoito (Verkkokurssi)
  • Vajaaravitsemusriski eri potilasryhmissä (Verkkokurssi)
Avaa koulutuskokonaisuus

Oppimateriaali

Koulutuskokonaisuus

Laajuus

3 tuntia

Kohderyhmä

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitohenkilökunta, hoiva- ja pitkäaikaishoidon henkilökunta, puheterapeutit, ravitsemusterapeutit, toimintaterapeutit, fysioterapeutit sekä lääketieteen ja terveysalan opiskelijat.

Arviot

/ 71 arviota