Ruiskupumput ja infuusioautomaatit

Julkaistu 27.2.2018

Ruiskupumppujen ja infuusioautomaattien turvallinen käyttö edellyttää, että laitteita tietävät, miten annostukset asetetaan.

Ruiskupumput ja infuusioautomaatit -laiteajokorttikoulutuksessa kuvataan yleiset ruiskupumppujen ja infuusioautomaattien käyttöperiaatteet terveydenhuollon yksiköissä. Aineistossa kuvataan ruiskupumppujen ja infuusioautomaattien käyttö niin, että tietoa pystyy soveltamaan eri merkkisiin laitteisiin.

Laitteen käyttäjän tulee perehtyä omassa yksikössä käytettävään laitteeseen, tutustua laitteen ominaisuuksiin ja osata käyttää kyseistä laitetta vaatimustason mukaisesti. Laitteen käyttäjän tulee ymmärtää hoidon vaikutukset potilaan elintoimintoihin.

Koulutus on tarkoitettu kaikille ruiskupumppuja ja infuusioautomaatteja käyttäville terveydenhuollon ammattilaisille. Laitteiden osaamisvaatimukset ovat samat niin hoitohenkilökunnalle kuin lääkäreillekin, mikäli niistä ei ole erikseen tekstissä mainittu.

Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa.

Aineistossa on ohjeet näyttöihin sisältyvistä asioista

Ruiskupumput ja infuusioautomaatit -laiteajokortti on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa Laitekoulutusverkkokoulutusta. Tämän osuuden vastuullisina tuottajina ovat toimineet KYS:n asiantuntijat.

Tekijät

Vastuutoimittajat

Pekka Pölönen, LL

Kirsimarja Metsävainio, LL

Mika Karjalainen, sairaanhoitaja ylempi AMK

Kirjoittajat

Mika Karjalainen, sairaanhoitaja ylempi AMK

Mikko Pietarinen, sairaanhoitaja AMK

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

1–2 tuntia

Kohderyhmä

Lääkärit, sairaanhoitajat sekä muut sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitopaikoissa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset

Arviot

/ 13 arviota