Nesteen- ja verenlämmittimet

Julkaistu 27.2.2018 • Päivitetty 3.7.2019

Suonensisäisen nesteenannon ja verensiirtojen turvallinen toteuttaminen edellyttää, että nesteen- ja verenlämmittimiä käytetään oikein.

Nesteen- ja verenlämmittimet -laiteajokorttikoulutus on tarkoitettu leikkaussaleissa, teho- ja valvontaosastoilla, päivystyksissä ja ensihoidossa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille, joilla on perustiedot potilaan lämpötilan ylläpidosta, nestehoidosta sekä verensiirrosta. Tässä yhteydessä käsitellään vain laskimonsisäisesti annettavien nesteiden ja verituotteiden lämmittimiä.

Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille laskimonsisäisesti annettavien nesteiden ja verituotteiden lämmittimiä käyttäville terveydenhuollon ammattilaisille.

Nesteen- ja verenlämmittimet on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa Laitekoulutusverkkokoulutusta. Tämän osuuden vastuullisina tuottajina ovat toimineet TYKS:n asiantuntijat.

Tekijät

Vastuutoimittaja

Johanna Katomaa, erikoissairaanhoitaja

Kirjoittajat

Tanja Liukas, sairaanhoitaja, kätilö

Johanna Katomaa, erikoissairaanhoitaja

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

1–2 tuntia

Kohderyhmä

Lääkärit, sairaanhoitajat sekä muut sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitopaikoissa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset

Arviot

/ 10 arviota