Päätöksentuki käytännön työssä

Tulossa

Duodecimin EBMEDS-päätöksentuki sisältää useita terveydenhuollon arjen työtä helpottavia työkaluja ja on käytössä jo yli 50:ssä terveydenhuollon organisaatiossa. Moni ammattilainen kuitenkin kokee, ettei osaa hyödyntää potilastietojärjestelmästä löytyvää päätöksentukea työssään parhaalla mahdollisella tavalla.

Terveydenhuollon toiminta laajenee ja monimutkaistuu kiihtyvällä tahdilla. Yksittäinen terveydenhuollon ammattilainen ei enää kykene hallitsemaan kaikkea saatavilla olevaa tietoa. Päätöksentuki on tärkeä apuväline terveydenhuollon tietotulvassa. Tällä kurssilla tutustut EBMEDS-päätöksentuen käyttöön omassa potilastietojärjestelmässäsi sekä opit käyttämään päätöksentuen tarjoamia työkaluja.

Tulossa alkuvuodesta 2020.

Tekijät

LL Juhani Junnila,toimii kustannus Oy Duodecimissa päätöksentuen lääkäritoimittajana.

LK Roope Holopainen, toiminut Kustannus Oy Duodecimissa päätöksentuen perehdytys- ja käyttöönottokouluttajana.

Aiheeseen liittyvät sisällöt

Tulossa

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

30 minuuttia

Kohderyhmä

lääkärit, sairaanhoitajat sekä muut terveydenhuollon ammattilaiset ja alan opiskelijat

Arviot

Sisältöä ei ole arvioitu.