Työkaluja lihavuuden hoitoon

Tulossa

Suuri osa lihavuuden hoidon kompastuskohdista liittyy potilaan ja työntekijän väliseen vuorovaikutukseen.

Kurssilla perehdyt lihavuuden syihin ja sen aiheuttamiin terveyshaittoihin. Opit toimimaan yhteistyössä potilaan kanssa ja ymmärrät moniammatillisuuden merkityksen. Kurssin jälkeen tiedät, mitä työkaluja lihavuuden hoitoon on olemassa ja miten voit soveltaa niitä työssäsi.

Tekijät

LL Satu Brinkmann toimii terveyskeskuslääkärinä Heinolassa ja asiantuntijalääkärinä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä edistämässä terveys- ja hoitosuunnitelmien jalkauttamista.

Terveydenhoitaja Teija Laine toimii kouluterveydenhoitajana Helsingin kaupungilla

LKT, sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki on toiminut HUS:ssa lihavuuden hoidon vastaavana lääkärinä.

FT Katri Peuhkuri toimii laillistettuna ravitsemusterapeuttina Helsingin kaupungilla.

LL Osmo Saarelma on toiminut terveyskeskuslääkärinä ja lääkintöhallituksessa sekä kehittänyt Duodecimissa sähköisiä terveyspalveluita.

Tulossa

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

30 minuuttia

Kohderyhmä

Perusterveydenhuollon lääkärit ja hoitohenkilökunta. Soveltuu osittain myös erikoissairaanhoidon lääkäreille, ravitsemusterapeuteille, fysioterapeuteille, liikuntaneuvojille ja alojen opiskelijoille.

Arviot

Sisältöä ei ole arvioitu.