Liikkumista lääkkeeksi

Julkaistu 20.12.2017 • Päivitetty 13.10.2021

Riittävä liikkuminen pienentää tutkitusti yksilöiden ja väestön riskiä sairastua moniin kansansairauksiin. Se myös parantaa ihmisten elämänlaatua. Lisäksi se edesauttaa sairastuneiden potilaiden hoitoa ja kuntoutumista muun muassa vähentämällä lääkityksen tarvetta.

Kurssilla esitellään hyvän liikuntaneuvonnan periaatteita ja annetaan esimerkkejä siitä, miten liikuntaneuvontaa voi toteuttaa kiireisessä potilastyössä yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Aihetta pohjustetaan selventämällä liikkumisen käsitteitä, liikkumista lääkkeenä ja suomalaisten liikkumistottumuksia.

Kurssi on toteutettu yhteistyössä UKK-instituutin kanssa.

Tekijät

Dosentti, terveystieteiden tohtori, ft Minna Aittasalo toimii erikoistutkijana UKK-instituutissa.

THM, ft Annika Taulaniemi toimii suunnittelijana UKK-instituutissa.

LL Kerttu Toivo toimii erikoistuvana lääkärinä UKK-instituutissa.

LT Tommi Vasankari toimii UKK-instituutin johtajana.

LitM Anne-Mari Jussila toimii koulutus- ja kehittämisjohtajana UKK-instituutissa.

KTM Nina Merivirta-Köykkä toimii verkkopedagogina UKK-insituutissa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

60 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit ja muut vastaanottotyötä tekevät terveydenhuollon ammattilaiset.

Arviot

/ 1752 arviota
Kokonaiskuva hoitohenkilökunnan+ kolmannen sektorin yhteistyöstä vahvistui. Sisältö saa plussaa siitä, että otettiin eri potilasryhmiä esimerkkinä ja Käypä hoito heidän kohdallaan.
Voin soveltaa tietoja päivittäiseen asiakastyöhön, sain syventävää tietoa ja kertausta liikuntaneuvontaan ja liikunnan positiivisesta vaikutuksesta eri sairauksien hoidossa.
Vanhan kertausta, hyvin jäsennelty, tiivis ja kattava paketti.