Gynekologisen laparoskopian ABC

Julkaistu 22.2.2012 • Päivitetty 16.4.2018

Gynekologinen kirurgia on nykyään suurelta osin tähystyskirurgiaa, jossa oppimiskäyrä on avokirurgiaa pidempi. Näin ollen leikkaussalin ulkopuolinen koulutus on tullut erittäin tarpeelliseksi.

Kurssia päivitetään - arvioitu päivityksen julkaisuajankohta on maaliskuussa 2022.

Kirurgian opetus on perinteisesti tapahtunut työskentelemällä leikkaussalissa seniorilääkärin kanssa. Viime vuosina erikoistumisen aikaiset leikkausmäärät ja paikoitellen myös leikkaussalijaksot ovat vähentyneet. Kokemuksen karttuminen on ollut riippuvainen sattumanvaraisista potilastapauksista.

Kurssin jälkeen tunnet perusasiat lantion alueen kirurgisesta anatomiasta sekä leikkausvälineistöstä.

Tämä kurssi on osa Gynekologisen laparoskopian perusteet -koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu kolmesta verkkokurssista, jotka suositellaan käymään seuraavassa järjestyksessä: Gynekologisen laparoskopian ABC, Gynekologisen laparoskopian leikkausvaiheet ja -menetelmät ja Gynekologisen laparoskopian leikkaustyypit ja komplikaatiot.

Erikoistumispisteet Gynekologisen laparoskopian perusteet -koulutuskokonaisuudesta: Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on hyväksynyt koulutuskokonaisuuden teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti: Päätös HY19/029, alat (tuntimäärä): Naistentaudit ja synnytykset (6), Yleiskirurgia (6), Kirurgia / runkokoulutus (6).

Tekijät

LL, Ewa Jokinen, on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii osastonlääkärinä HYKS:n naistenklinikan gynekologisella leikkausosastolla.

LKT, dosentti Päivi Härkki on naistentautien, synnytysten ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri ja toimii HYKS:n Naistenklinikan gynekologisella leikkausosastolla.

LT, Jyrki Jalkanen on naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen sädehoidon erikoislääkäri ja toimii ylilääkärinä KSSHP:n synnytysten ja naistentautien yksikössä.

LT, dosentti Jari Sjöberg on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii ylilääkärinä ja linjajohtajana HYKS:n naistentautien leikkaustoimintalinjalla.

LL, Marjaleena Setälä on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii ylilääkärinä Päijät-Hämeen keskussairaalan synnytys- ja naistentautien osastolla.

LL Jaana Fraser on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii naistentautien ja synnytysten ylilääkärinä Pohjois-Karjalan keskussairaalassa (Siun sote).

LKT Juha Mäkinen on naistentautien ja synnytysten sekä Gynekologisen endoskopian/urogynekologian erikoislääkäri ja toimi ylilääkärinä TYKS:n naistenklinikalla vuoden 2017 loppuun ja toimii nyt Turun yliopiston synnytys- ja naistentautiopin emeritusprofessorina.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

90 minuuttia

Kohderyhmä

Naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuneet ja erikoistuvat lääkärit

Arviot

/ 182 arviota
Antoi hyvän yleiskuvan keskeisistä osa-alueista ennen ensimmäisen operatiivisen jakson alkua
Kurssi oli erinomainen, ja soveltuu hyvin toimenpiteiden kertaukseen, jos edellisestä on vierähtänyt aikaa. Tulen varmasti soveltamaan tätä seuraavan leikkausjakson yhteydessä.
Kurssin parasta antia oli systemaattinen perusasioiden läpikäynti.