Varfariinihoidon toteutus

Julkaistu 14.9.2016 • Päivitetty 22.1.2021

Antikoagulaatiohoidon onnistuminen edellyttää hyvää potilasvalintaa ja potilasohjausta. Tämä vaatii huolellista perehtymistä lääkkeen erityisominaisuuksiin. Yhtenäiset hoito- ja kirjaamiskäytännöt parantavat potilasturvallisuutta sekä tehostavat terveydenhuollon resurssien käyttöä.

Kurssilla käydään läpi antikoagulaatiohoidon merkitys ja hoitoon liittyvät potentiaaliset vaarat ja riskit. Lisäksi esitellään varfariinin vaikutusmekanismi ja tehoon vaikuttavat tekijät, varfariinihoidon käytännön toteutus ja seurannan periaatteet. Tämä kurssi kattaa varfariinihoitoon osallistuvien hoitajien teoreettisen koulutuksen vaatimukset. Varfariinin annosteluun liittyviä laskuharjoituksia voi tehdä Varfariinihoidon laskuharjoitukset kurssilla, joka täydentää tätä kurssia.

Tekijät

Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Pirjo Mustonen toimii Keski-Suomen keskussairaalassa kehittäjäylilääkärinä.

TtM, Sh, Merja Paukama toimii sairaanhoitajana Keski-Suomen Keskussairaalan sydänvalvomossa.

Yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri Jaana Puhakka toimii terveyskeskuslääkärinä Töölön terveysasemalla.

LL, kardiologiaan erikoistuva Olli Antikainen työskentelee Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa ja Keski-Suomen keskussairaalassa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

40 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

Arviot

/ 2938 arviota
Opin ymmärtämään, mitkä kaikki asiat Marevan hoitotasoon vaikuttaa ja sen vuoksi potilaan ohjaus parani.
Sain erittäin hyödyllistä tietoa ja vinkkejä. Tunnen itseäni nyt varmemmin Marevan-lääkitystä saavan potilaan INR-arvoja katsoessa ja miettiessä lääkärin kanssa annostusta. Osaan ottaa enemmän asioita huomioon.
Kannattaa ehdottomasti suorittaa! Siitä on hyötyä hoitotyössä silloinkin, kun ei omiin tehtäviin kuulu varfariiniannosten määrittämistä.