Lääkkeiden liikakäyttö

Julkaistu 15.11.2013 • Päivitetty 10.2.2020

Lääkkeen liikakäytön ääripäitä ovat tavaksi tullut, tarpeettomaksi käyneen lääkkeen jatkuva käyttö ja toisaalla riippuvuudeksi muuttunut, haitoista huolimatta jatkuva pakonomainen käyttö.

Tämän kurssin tarkoitus on antaa tukea pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien eli PKV-lääkkeiden liikakäytön tunnistamiseen, liikakäytölle altistavien tekijöiden muistamiseen ja tarvittaessa käytön vähentämiseen.

Tekijät

Pirkko Paakkari, LKT

Marja Forsell, FM

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

80 minuuttia

Kohderyhmä

Perusterveydenhuollon lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset

Arviot

/ 2010 arviota
Sain tietoa, jota voin käyttää hyödyksi työskennellessäni apteekissa.
Opetti potilaan hoito tilanteen arvioimista, mitä asioita voi liittyä mahdollisiin väärin käyttöihin eli kuinka tunnistaa tälläinen potilas. Myös hoidoista oppi paljon ja niiden lopettamisesta erityisesti.
Monipuoliset opetusmateriaalit: teksti, visuaaliset ansiot, videokeskustelut ja välitentit, materiaalin vaihtelevuus auttoi pitämään keskittymistä ja mielenkiintoa yllä.